Sidan uppdaterades: 13 oktober 2023

Registerutdrag – så här fungerar det

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen av ett begränsat registerutdag genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Nytt från september 2023

Nu är det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se.

Guide för registerutdrag

  • Förening/förbund ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn.
  • Barn är alla under 18 år.
  • Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
  • Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts.

Att kontrollera utdraget

När utdrag begärts till privatpersons digitala brevlåda: Kontroll av utdraget gör föreningen via Polisens Kontrolltjänst för digitala registerutdrag

När utdrag begärts till privatpersons fysiska brevlåda: Kontroll av utdrag i pappersformat behöver kontrolleras fysiskt av föreningen. När utdraget kontrolleras är det är viktigt att utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt.

Ledare mellan 15-18 år behöver målsmans hjälp för att beställa ett utdrag. För att förenkla kontrollen kan förening/förbund bestämma ett antal tillfällen då ledare har möjlighet att visa upp utdraget.

Inga utdrag ska sparas av föreningen. Föreningen ska endast dokumentera att en kontroll av personen är genomförd.

Notera att kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i er förening. Prata gärna med en idrottskonsulent hos distriktsidrottsförbundet för tips och stöd i arbetet med trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott.

Sidan publicerades: 14 november 2022

Hantera registerutdrag

Hantera registerutdrag

Här hittar du lathunden för hur du hanterar registerutdrag.