10 tips till dig som är vårdnadshavare

Sidan uppdaterades: 30 maj 2024

1. Var fysiskt aktiv tillsammans med barnen

Barn lär sig genom att efterlikna det de ser runt dem. Var delaktig i ditt barns lärande.

2. Låt barnen göra de fysiska aktiviteter de tycker om

Att förknippa rörelse med glädje är det mest avgörande för att vilja vara aktiv hela livet. Låt barnen göra vad de tycker om.

3. Rätt saker vid rätt tidpunkt under rätt förhållanden

Vi förväntar oss inte att en åttaåring kan läsa Shakespeare, eller att en femtonåring ska finna glädje i en pekbok. Så ge dem heller inte fysiska aktiviteter som de inte är anpassade till deras nuvarande nivå.

4. Tillåt riskfylld lek

Att testa de fysiska gränserna är otroligt viktigt för barnens utveckling. Visst, det finns en risk till skada, men om vi tar bort riskmomenten så tar vi också bort glädjen för barnen. Klättra i träd, springa ner för en slänt, leka kurragömma, balansera på en spång och så vidare är både roligt, spännande och utvecklande.

5. Knuffa ditt barn i rätt riktning

Tänkt på vilka små enkla saker du kan göra för att uppmuntra ditt barn till rörelse i vardagen. Exempelvis, låt dem cykla/gå till skolan, ta trapporna istället för hissen och så vidare.

6. Låt dina barn se att du gillar att vara aktiv

Du är ditt barns främsta förebild, och det du gör spelar roll. Om ditt barn ser att du tycker om att röra dig kommer de förknippa fysisk aktivitet som en normal och värdefull del av livet.

7. Låt barnen misslyckas

Att misslyckas är en viktig del av utvecklingen. Skuldbelägg inte barnet när det misslyckas. Skratta tillsammans när ni misslyckas i era lekar/övningar. Stöd, uppmuntra och vägled ditt barn.

8. Visa på fysisk aktivitet i vardagen

Vi inspireras gärna av topprestationer, men glöm inte att visa den vardagliga rörelsen. Uppmuntra ditt barn att känna igen dessa färdigheter överallt. Belys vardagliga exempel på fysisk förmåga. Exempelvis brandmannen som klättrar på stegen. Vilka färdigheter behöver hen för att göra det?

9. Var observant på ditt barns skärmanvändande

Lek är viktigt för barnen. Uppmuntra dem att leka själv, eller tillsammans med vänner, utan en surfplatta eller dator.

10. Rörelse för livet

Långtifrån alla barn kommer att bli en idrottare i världsklass, och det är inte det som ska vara vårt mål. Rörelseförståelse är grundläggande för utvecklingen av dina barn och en förutsättning för att vilja, våga och kunna vara fysiskt aktiv (på den nivå man väljer att vara) hela livet.

Sidan publicerades: 14 november 2022

Kontakt

Maria Waardahl Swärdsudd

Projektmedarbetare för Rörelsesatsning i skolan

0700840312

Rörelsesatsning i skolan