Idrottsskolor – ett bra sätt att rekrytera både nya aktiva och unga ledare

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

En idrottsskola är ett bra sätt att både rekrytera nya och att få tillbaka barn som slutat.
Det är också ett gyllene tillfälle att utbilda och rekrytera unga ledare till föreningen.

Under sommaren 2022 genomfördes idrottsskolor i samverkan med RF-SISU Västernorrland i 33 föreningar. Totalt deltog omkring 2300 barn och förutom att det idrottades inom flera olika idrotter så genomfördes också 1700 värderings- och samarbetsövningar tillsammans med barnen. Vi på RF-SISU Västernorrland utbildade omrking 200 nya unga ledare inför den gångna sommaren.

En idrottsskola genomförs oftast under sommaren, men det finns ingenting som hindrar att en förening genomför idrottsskola under ett annat lov under året, eller varför inte uppdelat på en gång i veckan utspritt över en längre tidsperiod.

Det här kan RF-SISU Västernorrland stötta de västernorrländska föreningarna med under 2023:

• Utbildar era unga ledare inför idrottsskolan
• Ledarna får också tillgång till samtal- och värderingsövningar som genomförs tillsammans med barnen. Som stöd finns samtalsunderlag/material från RF-SISU.
• Dagligt ledarstöd för planering och utvärdering för ledare. Som stöd finns samtalsunderlag/material från RF-SISU.
• Det kommer att finnas viss möjlighet att stötta ekonomiskt med ledararvode till de ungdomar som genomför aktiva föreläsningar, dvs värderings- och samarbetsövningar.
• Vi genomför kommunikativa insatser för att marknadsföra föreningarnas idrottsskolor.
• Efter genomförd idrottsskola jobbar vi med uppföljning för att få så många som möjligt att
fortsätta att idrotta i föreningen.

Kontakta er idrottskonsulent om ni vill veta mer om konceptet eller vill höra mer om finansieringsmöjligheter för att nå barn som annars inte har möjlighet att delta på grund av ekonomin.

Sidan publicerades: 7 december 2022

Kontakta din idrottskonsulent

Hantera registerutdrag

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.