All idrott ska utgå från barnkonventionen

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Sedan 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?

Stöd att få från RF-SISU Västernorrland

Den 1/1 2020 blev FN:s barnkonvention lag i Sverige. Alla som är under 18 år räknas som barn. Sedan 2009 står det i RF:s stadgar att idrott för barn ska utgå från barnkonventionen och det är förbund och föreningar skyldiga att följa. Idrottsföreningar som följer RF:s stadgar och övriga styrdokument kan känna sig trygga med att de bedriver en bra barn- och ungdomsidrott.

Barnkonventionen handlar om att barn ska skyddas mot trakasserier och övergrepp men också om att lyssna på deras åsikter och behandla dem med omsorg och respekt. Vi behöver lyfta och samtala om hur föreningar och förbund vill att deras verksamheten ska vara.

Kontakta oss om du har funderingar kring hur ni kan jobba för att öka barn och ungas delaktighet i föreningen. Våra idrottskonsulenter har tips, idéer och metoder för hur ni bäst ska gå till väga. Bland annat finns en guide att ladda ned för idrottsföreningar och förbund som är bra för föreningen att jobba igenom nu när Barnkonventionen blir lag. Vår sakkunnige i barn- och ungdomsidrott finns också som ett stöd vid misstankar om att någon far illa inom idrotten eller om idrottsföreningens verksamhet inte följer RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Pdf, 561 kB.

Sidan publicerades: 14 november 2022

Kontakt

Magnus Forsberg

Idrottskonsulent

0104764871

Kontaktperson barn- och ungdomsidrott, juridikfrågor

Barnkonventionen

Barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige.

Viktigt för föreningen:

  1. Säkerställ att föreningens styrdokument utgår från RF:s stadgar och Idrotten Vill.
  2. Läs och diskutera RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Är föreningens verksamhet i linje med dessa?
  3. Fundera över föreningens rutiner för hur barnen löpande ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten.