Antidoping - en idrott fri från doping

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Antidoping Sveriges stadgar och antidopingreglemente. Rent spel är en naturlig del i idrottens värdegrund Idrotten vill och innefattar bland annat en idrott fri från doping. Hos oss i Västernorrland är en nolltolerans mot dopning en självklarhet.

Antidopingarbetet är en del i rent spel. All idrott bygger på rent spel. Att ha nolltolerans mot doping inom idrotten i Västernorrland är en självklarhet. Rent spel betyder att den som vinner kan glädja sig över en schysst seger, att förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och att åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Alla behöver känna till dopingreglerna

Som medlem i en idrottsförening omfattas du av Antidoping Sveriges stadgar och antidopingreglemente. Du är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna.

Man brukar säga att kunskap förebygger doping. Idrottsföreningen kan bidra till en ren idrott genom att ta fram en antidopingpolicy och kontinuerligt utbilda aktiva, ledare och föräldrar i frågan.

Mer information om utbildningar, dispenser, listor, kontroller och annat hittar du på Antidoping Sveriges webbplats

Antidopingsarbete i Västernorrland

Har du funderat på om det finns en risk att någon i din idrottsförening skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag och hur kan ni arbeta förebyggande? RF-SISU Västernorrland stödjer SDF och föreningar med utbildningar. Föreningen kan arbeta förebyggande genom att vaccinera klubben mot doping, ladda hem samtalsplanen för att ge stöd till dig som ledare, ditt lag eller förening när ni skall prata om antidoping. E-utbildningen Ren vinnare riktar sig särskilt till idrottsutövare men också till stödpersonal.

Sidan publicerades: 17 november 2022

Kontakta din idrottskonsulent

Hantera registerutdrag

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

Vaccinera klubben

Antidoping Sverige

En e-utbildning för föreningar som vill ta fram en antidopingplan och arbeta strategiskt mot dopning.

Ren vinnare

Antidoping Sverige

En e-utbildning för föreningar som vill ta fram en antidopingplan och arbeta strategiskt mot dopning.

Lämna tips!

Antidoping Sverige

På Antidoping Sveriges webbplats finns en tipsfunktion för misstänkt doping.