Anläggningar och idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 10 januari 2023

RF-SISU Västernorrland vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för både barn, unga, vuxna och äldre så jobbar idrottsrörelsen med frågan på många olika nivåer.

Anläggningar och idrottsmiljöer är ytor och platser där det pågår träning och tävling. Det kan vara den lokala idrottsplatsen, idrottshallen, idrottslokalen, ridhuset eller simhallen. Eller mark, väg, luft eller vatten – beroende på vilken idrott och verksamhet det är.

Närheten är avgörande

Det finns ett starkt samband mellan tillgång och tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer och människors idrotts- och motionsvanor. Sambandet gäller för såväl vuxna som ungdomar och barn. Ju fler anläggningar och ytor i bostadsområdet desto mer fysisk rörelse hos invånarna.

Närhet till anläggningar gör oss aktivare. (länk till rf.se)

Ekonomiska stöd att söka

Det finns en rad olika ekonomiska stöd att söka kopplat till utveckling av anläggningar och idrottsmiljöer. Bland annat avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Läs mer om våra ekonomiska stöd till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer på vår webbplats.

Plats för idrott

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är källa till glädje och gemenskap och främjar motion, hälsa och livskvalitet. RF-SISU Västernorrland arbetar tillsammans med Riksidrottsförbundet för att människors möjligheter till motion och idrott ska vara en naturlig del i byggandet av det hållbara samhället.

Idrott in i Plan- och bygglagen

Om fler ska komma ur stillasittandet, om idrottsrörelsen ska bli fler och inte färre, så är det viktigt att behovet av rörelse och idrottsytor inte glöms bort i samhällsplaneringen. På nationell nivå arbetar Riksidrottsförbundet för att idrott ska skrivas in i Plan- och Bygglagen och i Boverkets rekommendationer – men vi arbetar även med dessa frågor lokalt och regionalt.

Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen

Riksidrottsförbundet har tillsammans med FOJAB arkitekter utvecklat Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen. Rörelsefaktor hanterar alla olika typer av rörelse i ett sammanhang och är uppdelade i fyra områden: Organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiva transporter.

Rörelsefaktor syftar till att skapa en helhetsbild där alla sorters fysisk aktivitet ingår och samspelar med varandra. Verktyget är framtaget för att synliggöra och vikta faktorer för fysisk aktivitet. Det ska också möjliggöra dialoger mellan olika roller i planeringen, såsom olika förvaltningar i en kommun.

Läs mer om och ladda ned verktyget Rörelsefaktor. (länk till rf.se)

Idrottsstrategiska planer och underhållsplaner

RF-SISU Västernorrland arbetar intressepolitiskt för att det ska finnas många ändmålsenliga och attraktiva idrottsanläggningar och idrottsytor i länet. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är viktigt för hela idrottsrörelsens utveckling. Vi inspirerar kommuner och regionala aktörer att ta fram långsiktiga och aktuella idrottsstrategiska planer. Planerna ska säkerställa tillgång till anläggningar och idrottsytor och att dessa nyttjas på bästa sätt. För att hålla befintliga anläggningar och idrottsytor moderna och i bra skick arbetar vi för vi att både det löpande och långsiktiga underhållet kartläggs och beskrivs i underhållsplaner.

Planera anläggningar

Nedan hittar du två fina initiativ som idrottsförbund i Sverige har tagit för att utveckla idrottsanläggningar och lokaler.

Framtidens idrottshall

Bristen på idrottshallar är stor samtidigt som det finns ett stort behov av jämlika mötesplatser som främjar rörelse, gemenskap och hälsa. Sveriges fem största förbund för inomhusidrott; Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy-, och Volleybollförbundet, har tillsammans med White arkitekter, tagit fram ett innovativt koncept för Framtidens idrottshall för ökad rörelserikedom och rörelseglädje för fler.

Framtidens idrottshall beskriver flera olika funktioner som kan finnas i i en idrottshall och hur man kombinerar dessa för att alla ytor ska kunna vara flerfunktionella och därmed vara kostnadseffektivt. Framtidens idrottshall ska locka till rörelse från det att du kliver in i anläggningen, kanske redan från det att du ser utsidan.

I rapporten Framtidens idrottshall hittar du fakta, inspiration och tips.
Ladda hem rapporten Framtidens idrottshall (pdf) Pdf, 6 MB.

Konceptet Framtidens idrottshall presenterades i ett webbinarium hösten 2020 där behovet av ökad fysisk aktivitet, av jämlik hälsa och hur rätt utformade miljöer kan understödja detta diskuterades.
Ta del av webbinariet "Framtidens idrottshall - en ny mötesplats för rörelse, glädje och gemenskap" (länk till youtube)

Sidan publicerades: 17 november 2022

Kontakt

Håkan Melker

Idrottskonsulent

0104764903

Kontaktperson för anläggnings- och inkluderingsfrågor

RÖRELSEFAKTOR

Hantera registerutdrag

Rörelsefaktor är ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.

Ladda hem verkyget och få hjälp att:
1. Synliggöra behov
2. Arbeta systematiskt
3. Främja dialogen mellan olika roller
4. Göra kloka prioriteringar
5. Ställa tydliga krav i planprocessen
6. Utvärdera ett befintligt område