Vi finns här för Västernorrlands idrottsföreningar

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund. Vi ger service till Västernorrlands närmare 600 idrottsföreningar och 66 olika specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i länet.

Vårt uppdrag är att:

  • stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå.
  • verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund.

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag, idrott och folkbildning, samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Västernorrland.

RF-SISU Västernorrlands arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsårsstämman.

Du hittar vårt huvudkansli i Sundsvall men i vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter befinner sig ofta ute i föreningens verksamheter.

Till RF-SISU Västernorrlands uppgifter hör att:

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation.
  • stimulera lärande.
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas.
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling.
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten.

RF-SISU Västernorrland arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill (länk till rf.se) är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund. glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 (länk till rf.se) är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Mer om: Styrande dokument

Finansiering av RF-SISU Västernorrlands verksamhet

Vårt idrottsuppdrag finansieras av statliga medel som kanaliseras via Riksidrottsförbundet. Vi får även organisationsstöd från Region Västernorrland samt från de kommuner som finns inom vårt distrikt. Delar av verksamheten finansieras via olika typer av projektmedel.

Vårt folkbildningsuppdrag, som idrottsrörelsens studieförbund, finansieras av statliga folkbildningsmedel via SISU Idrottsutbildarnas centrala organisation. Folkbildningsstödet särredovisas ekonomiskt i organisationen.

Sidan publicerades: 15 november 2022

Kontakta din idrottskonsulent

Hantera registerutdrag

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.