Styrande dokument

Sidan uppdaterades: 22 maj 2023

På den här sidan hittar du de styrande dokument och planer som idrottsrörelsens och RF-SISU Västernorrlands verksamhet vilar på.

Allting utgår från en gemensam verksamhetsidé, vision och värdegrund som står i Riksidrottsförbundets stadgar, beslutade av RF:s stämma.
RF-SISU Västernorrlands stadgar Pdf, 185 kB.

Verksamhetsidé

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, själva essensen av det vi vill vara, är:
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

För vår folkbildningsverksamhet är verksamhetsidén:
Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.

Vision

Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa. Svensk idrottsrörelse vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en bildnings- och utbildningsverksamhet i världsklass.

För vår folkbildningsverksamhet är visionen: Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa.

Strategisk plan för idrottsrörelsen

Den strategiska planen är en ledstång mot de övergripande mål som beslutades av RF-stämman 2015. Målen anger riktningen för arbetet fram till 2025 och tillsammans med de prioriterade utvecklingsområdena, eller utvecklingsresorna som vi valt att kalla dem, bildar de kärnan i den strategiska planen. Dessa utvecklingsresor är nödvändiga för att infria målen.

Planen delas upp i två fyraåriga perioder med revidering 2021. Den strategiska planen ska styra verksamhetsinriktningar och verksamhetsplaner.

Strategisk plan 2022–2025

Verksamhetsinriktning

RF-SISU Västernorrland ska till årsstämman föreslå en tvåårig verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för de kommande åren. Verksamhetsinriktningen utgår från verksamhetsidén, Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Verksamhetsinriktning 2022-2023 Pdf, 3 MB.

Verksamhetsberättelse

RF-SISU Västernorrland ska stödja, företräda och leda och ska hjälpa med bildning och utbildning som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utveckla verksamheten i våra specialidrottdistriktsförbund och idrottsföreningar. För att uppnå detta arbetar vi utifrån vår verksamhetsinriktning.

Verksamhetsberättelse 2022 Pdf, 24 MB.

Årsredovisning 2022 Pdf, 1 MB.

Verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 21 MB.

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020 Pdf, 25 MB.

Verksamhetsberättelse 2019 VIF/SISU Pdf, 12 MB. *

Årsredovisning 2019 VIF Pdf, 2 MB. * Årsredovisning 2019 SISU Pdf, 2 MB. *

Verksamhetsberättelse 2018 VIF/SISU Pdf, 13 MB. *

Årsredovisning 2018 VIF Pdf, 476 kB. * Årsredovisning 2018 SISU Pdf, 407 kB. *

* Före den 1 januari 2020 redovisade RF-SISU Västernorrland verksamheten i två separata redovisningar – Västernorrlands Idrottsförbund respektive SISU Idrottsutbildarna Västernorrland.

Sidan publicerades: 15 november 2022