Styrelse och distriktsstämma

Sidan uppdaterades: 24 april 2023

Vår styrelse, som väljs på distriktsstämman är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Västernorrland.

Distriktsstämma

Distriktsstämman är RF-SISU Västernorrlands högsta beslutande organ. Stämman hålls vartannat år och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Distriktsstämman hålls på den tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman samt på vår webbplats.

Stadgar

RF-SISU Västernorrland har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Här kan du läsa RF-SISU Västernorrlands stadgar. Pdf, 185 kB.

Vår styrelse

Nedan hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Västernorrlands styrelse och valberedning.

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen arbetar målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. RF-SISU Västernorrland arbetar efter RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Här kan du läsa mer om demokratisk styrning

Protokoll

Här hittar du protokollet från den senaste distriktidrottsstämman.

Protokoll från distriktsstämman 2022 Pdf, 719 kB.

Sidan publicerades: 15 november 2022