Ny satsning sjösatt i Ånge kommun

En ny satsning för att stötta fler idrottsföreningar är igång i Ånge kommun.

– Det startade med ett riktigt bra första möte, säger RF-SISU Västernorrlands verksamhetschef Andreas Johansson.

Sidan uppdaterades: 25 januari 2024

25 representanter från 13 föreningar samt personal från RF-SISU och kommunen var på plats när RF-SISU Västernorrland och Ånge Kommun nyligen bjöd in till möte för att diskutera läget i idrottsrörelsen. På pappret finns 34 idrottsföreningar i kommunen men Ånge sticker ut negativt bland länets kommuner när det kommer till att använda sig av RF-SISU:s möjligheter och stöd. Dessutom visar statistiken att det lokala aktivitetsstödet är lågt utnyttjat, och betydligt lägre än före pandemin.

– Vi vill träffa de här idrottsföreningarna och vara det stöd vi har i uppdrag att vara. Vi behöver hjälpa föreningarna att se och ta del av det stöd som finns, säger Andreas Johansson.

Vårby IK:s resa som exempel

Träffen var därför starten på en riktad satsning mot västra Medelpads idrottsliv. Bland annat finns från och med nu föreningsstödjaren Anna Formgren som kommer jobba med uppsökande arbete för att ta reda på vilken hjälp idrottsföreningarna kan tänkas behöva. På mötet gick RF-SISU Västernorrland också igenom delar av vad man kan erbjuda idrottsföreningarna i personellt stöd eller ekonomiska resurser. Det handlade om allt från möjlighet att söka anläggningsstöd till satsningen som finns för att få fler 65-plussare i rörelse och idrottsskolor för barn.

Dessutom kopplade Vårby IK:s ordförande Anna Mannelqvist upp sig från Örnsköldsvik och berättade om Vårbys utvecklingsresa och hur de tagit hjälp av RF-SISU löpande i den resan.

En ögonöppnare

– Jag tror att det var en ögonöppnare för en del. Vi behöver jobba nära varandra och ha en kontinuerlig kontakt, det räcker inte att vi besöker föreningen en gång per år. Vårbys ordförande och vår idrottskonsulent har till exempel någon form av dialog eller kontakt ett par-tre gånger i månaden, säger Johansson.

Tanken är att befintligt samarbete mellan idrottskonsulenter och idrottsföreningar intensifieras och att föreningsstödjaren Anna söker upp övriga. Dessutom planeras det för fler gemensamma träffar, bland annat med inriktning mot rekrytering av såväl ledare som aktiva.

Sidan publicerades: 25 januari 2024