Specialerbjudande: Fyra paket för att utveckla era föreningar

Nu lanserar vi fyra färdiga paket med upplägg och stimulansstöd för att ge er möjlighet att utveckla era föreningar.

Sidan uppdaterades: 28 juni 2023

En idrottsförening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet som bedrivs. Målet är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar.

Vi har paketerat fyra olika koncept utifrån de riktlinjer och möjligheter som finns kopplade till projektstöd där ni som förening enkelt ska kunna sätta igång. I paketen ingår ekonomiskt stimulansstöd. Läs mer om respektive paket nedan.

PAKET 1: Idrottens dag – prova på-verksamhet

PAKET 2: Utbildningscoach i föreningen

PAKET 3: Utveckla den digitala utbildningsmiljön

PAKET 4: Trygghetsenkät och analys

 

Paket 1. Idrottens dag: Prova på-verksamhet

Om paketet:
Idrottens dag är ett koncept som genomförs den 29 september på skolor över hela Europa. I Västernorrland deltar elever från närmare 40 olika skolor och det innebär 120 minuters fysisk aktivitet i samverkan med lokala idrottsföreningar. Barnen får under organiserade former prova på olika idrotter under skoltid samtidigt som idrottsföreningar får en möjlighet att rekrytera nya medlemmar.

Ni som idrottsförening:

 • Deltar på Idrottens dag på någon av skolorna i länet eller vid det gemensamma evenemanget i Kramfors.
 • Erhåller 1000 kronor i stimulansstöd för att delta på Idrottens dag, ex för att köpa in extra material för att kunna genomföra prova-på-verksamheten.
 • Har möjlighet att jobba med ett lärgruppsmaterial inför Idrottens dag för att ta fram en plan för att skapa förutsättningar för barnen att kunna fortsätta även efter prova-på-tillfället. Efter genomförd folkbildningsinsats får föreningen ytterligare 3000 kronor.
 • Har möjlighet att erhålla ytterligare ekonomiskt stöd för att kunna delta på eller genomföra fler prova-på-tillfällen för barn. Det kan handla om att exempelvis delta på evenemang eller besöka skolor. Detta skräddarsys tillsammans med en idrottskonsulent.

Är er förening intresserad? Börja med att kontakta er konsulent!

*Erbjudandet ingår i projektstödet Återstart – rekrytera/behålla och gäller under förutsättning att arbetet kommit igång före den 31 oktober.

 

Paket 2. Utbildningscoach i föreningen

Om paketet:

Det här paketet är till för den som ännu inte kommit igång med folkbildningsarbetet i sin förening. Genom att utse en utbildningscoach kan ni få till en välbehövlig utveckling på ett strukturerat sätt med god stöttning av RF-SISU Västernorrland. Utbildningscoachen ansvarar för att planera föreningens utbildningsverksamhet och ser till att den också genomförs och rapporteras.

Ni som förening:

 • Utser en coach som ska fungera som en motor i föreningens utbildningsarbete.
 • Coachen deltar vid utbildningstillfället Utvecklas i din roll som utbildningsansvarig.
 • Coachen gör en utbildningsplan med stöd av en idrottskonsulent från RF-SISU Västernorrland.
 • Coachen ansvarar för att se till så att föreningens planerade utbildningsinsatser genomförs och rapporteras tillbaka till RF-SISU Västernorrland.
 • Erhåller en engångssumma på 10.000 kronor i stimulansstöd.

Läs mer här Pdf, 330 kB.

Är er förening intresserad? Börja med att kontakta er konsulent!

*Erbjudandet ingår i projektstödet Återstart – folkbildning/utbildning och gäller under förutsättning att arbetet kommit igång före den 31 oktober.

 

Paket 3. Utveckla den digitala utbildningsmiljön

Om paketet:

Genom det här paketet kan man som förening stärka möjligheterna att jobba digitalt med folkbildningen. Föreningen kan få stöd för inköp av teknisk utrustning för att kunna utveckla/utbilda/folkbilda sin förening. Det kan exempelvis handla om att köpa in en projektor för att möjliggöra gemensamma föräldraträffar, surfplattor för att enkelt kunna ta tempen digitalt på träningsgrupper via Mentimeter eller en kamera för att kunna analysera träningar tillsammans på ledarträffar. Förutsättningen är att inköpet är kopplat till utbildningsverksamhet.

Ni som förening:

 • Står för minst 30 procent av investeringskostnaden. Ni kan erhålla stöd för max 70 procent, dock till ett maxbelopp på 20.000 kronor.
 • Har möjlighet att få er egeninsats finansierad genom den så kallade folkbildningsresursen. Kontakta er idrottskonsulent för att få veta mer om folkbildningsresursen.
 • Ska kunna koppla inköpet till utbildningsverksamhet med en utbildningsplan.

Är er förening intresserad? Börja med att kontakta er konsulent!

*Erbjudandet ingår i projektstödet Återstart – folkbildning/utbildning och gäller under förutsättning att arbetet kommit igång före den 31 oktober.

 

Paket 4. Trygghetsenkät och analys

Om paketet:

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter att alla inom idrottsrörelsen aktivt arbetar för att främja idrottsrörelsens människosyn och visar respekt för alla människors unika och lika värde. Det förutsätter även andra typer av insatser med syfte att förebygga och åtgärda otrygghet.

Med hjälp av en medlemsenkät, analys och en åtgärdsplan kan ni på ett strukturerat sätt identifiera eventuella luckor och svagheter i er förening och därmed kan ni också säkerställa att det finns en trygg och inkluderande miljö för era medlemmar.

Ni som förening:

 • Gör en trygghetsenkät bland medlemmarna. Fotbollsföreningar utgår från enkäten Klubbkollen, inom ramen för satsningen Kvalitetklubb. För det erhåller föreningen 2000 kronor, antingen från RF-SISU Västernorrland eller, om ni är en fotbollsförening, från Medelpads eller Ångermanlands Fotbollsförbund.
 • Gör en analys och åtgärdsplan utifrån vad som framkommer i enkäten. För det erhåller föreningen ytterligare 3000 kronor från RF-SISU Västernorrland.
 • Har möjlighet att fördjupa arbetet ytterligare i dialog med sin idrottskonsulent, då det också tillkommer möjlighet att erhålla ytterligare projektstöd.
 • Är er förening intresserad? Börja med att kontakta er konsulent!

*Erbjudandet ingår i Projektstöd Barn och Ungdom – Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer (2023-2025)

Sidan publicerades: 27 juni 2023