Nu har Sundsvalls kommun en idrottspolitisk strategi — Övik närmar sig

Nu har Sundsvalls kommunfullmäktige klubbat igenom en idrottspolitisk strategi. En strategi som ska vara ledstjärnan för att skapa bättre förutsättningar för fysisk aktivitet i kommunen. Samtidigt återstår endast sista steget för Örnsköldsvik.

Sidan uppdaterades: 2 februari 2023

– Det är med glädje och stolthet vi ser att Sundsvalls kommun nu klubbat igenom sin strategi, ett arbete som pågått sedan 2021 och där vi fått vara med i framtagandet, säger Hans Rosengren, ordförande för RF-SISU Västernorrland.

Redan 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om att påbörja arbetet med måldokument med idrottspolitik i fokus. Det dröjde dock ända till sommaren 2020 innan det togs ett nytt beslut om att fullfölja uppdraget och arbetet påbörjades på allvar under 2021. Under framtagandet av strategin har projektgruppen jobbat brett och lyssnat in idrotten, medborgare, ungdomar och olika organisationer med flera. Att lyssna in har varit en viktig del av arbetet.

Elisabeth Byström som är distriktsidrottschef på RF-SISU Västernorrland har i egenskap av sin roll varit delaktig i arbetet med att ta fram den idrottspolitiska strategin. Hon är självklart nöjd över att strategin klubbades igenom under fullmäktiges januarimöte.

– En idrottspolitisk strategi kan bidra till att stärka och utveckla föreningslivet och skapa bättre förutsättningar för rörelseglädje och fysisk aktivitet. Men då är det viktigt att alla förvaltningar och nämnder samverkar med varandra och med idrottsrörelsen och civilsamhället för att göra verklighet av strategin, säger hon.

Vill samverka med civilsamhället

Att förvaltningar behöver samverka bättre inom kommunen och att man också bör samverka med till exempel idrottsföreningarna och andra ur civilsamhället lyfte även flera av politikerna på måndagens möte.

Niklas Säwén (S) var en av de som tryckte på vikten av samarbete:

– Strategin ska bli verklighet. Det är ett viktigt jobb för alla nämnder och förvaltningar. Men vi kommer att behöva föreningslivet och civilsamhället och vi kommer att prioritera under vägen.

Både Säwén och Niklas Evaldsson, (V) som är kultur- och fritidsnämndens ordförande, pekade dessutom på att idrott är viktigt för att få fler människor att flytta till kommunen.

– Vill vi locka nya människor till Sundsvall är det en förutsättning att det finns ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter. Man flyttar inte med sin familj till Sundsvall om det inte finns möjlighet för ens barn att fortsätta med sin idrott, konstaterade Evaldsson.

Ina Lindström Skandevall (L) välkomnade programmet men tryckte på några saker som hon beskrev att de förpliktigar.

– En prioriterad grupp i den här idrottspolitiska strategin är till exempel kvinnor och flickor. Då behöver vi till exempel renovera ridsportsanläggningar och ge konståkningen bra förutsättningar att fortsätta även när hockeysäsongen är över. Och ska vi möjliggöra för transpersoner att delta i idrott behöver vi bygga om så att man kan duscha enskilt till exempel, sa hon.

Hon avslutade med att ”det kan ju faktiskt bara bli bättre”.

Behov av idrottsanläggningar i Sundsvall

En idrottspolitisk strategi är tänkt att fungera som utgångspunkt och underlag för till exempel kommande lokalbehovsbeskrivningar och utveckling av nya och befintliga bostadsområden.

Det kan förväntas ge bättre avvägda beslut och kostnadseffektivare verksamhet.

Under många år har det varit stor och bitvis högljudd debatt om idrottsanläggningar i Sundsvalls kommun. Planer på nya eller renoverade anläggningar har presenterats för att sedan bordläggas eller dras tillbaka. Vissa idrotter har ropat högt efter mer idrottsytor att träna på. Det finns också stort önskemål och behov av en evenemangsarena där det ska finnas möjlighet att anordna större arrangemang. Under ett par år har också en sammanslutning av flera idrotter jobbat tillsammans i en anläggningsgrupp för att få en strategi till stånd.

Elisabeth Byström hoppas nu att det tas tydliga steg framåt då betydelsen av idrott och fysisk aktivitet tydliggörs i strategin.

– Det var också positivt att höra från kommunfullmäktige att politikerna lyfte fram att idrott är viktigt för kommunens vision om att skapa nya jobb. Det är något som vi inom idrottsrörelsen alltid påtalar men som vi kanske inte upplevt att vi fått gehör för. Vi vet att utbudet av föreningsliv och idrott vägs in i vart man väljer att bosätta sig, för att ha en meningsfull fritid för sina barn och för hela familjen, säger Byström.

Örnsköldsvik närmar sig

Även i Örnsköldsvik pågår arbete med att ta fram en idrottspolitisk strategi. I förra veckan togs ett viktigt steg då kommunstyrelsen fattade beslut om strategin och nu återstår det sista steget, att kommunfullmäktige ska klubba igenom den.

RF-SISU Västernorrlands ordförande Hans Rosengren välkomnar att två kommuner i länet har kommit så här långt.

– I vårt intressepolitiska arbete jobbar vi målmedvetet med att lyfta den samhällsnytta idrottsrörelsen bidrar till i Västernorrland. Att idrotten finns med i kommunernas och regionens styrande dokument är viktiga pusselbitar i det arbetet.

Sidan publicerades: 2 februari 2023