Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll.

Sidan uppdaterades: 9 augusti 2023

Plats:

Digitalt

Datum:

tisdag 12 september 2023 – tisdag 10 oktober 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Anmälan:

Senast måndag 28 augusti 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 26 juni 2023

Kontakt

Alireza Samadi

Verksamhetskoordinator

0104764900

Kursansvarig, IT och administration