Lärande material

Sidan uppdaterades: 10 januari 2023

Det finns en mängd olika lärande material att välja mellan till lärgruppen. Dessa hittar ni genom oss på RF-SISU Västernorrland eller på SISU Förlag.

Lärgruppsmaterial

Vi på RF-SISU Västernorrland erbjuder lärgruppsmaterial inom ett antal olika ämnen som ni kan ta del av genom oss. Hör av dig till din idrottskonsulent om du vill ha förslag på lärande material som finns att arbeta med.

Återstartsmaterial

Genom att analysera vilka behov ni har framåt och samtidigt dra lärdomar av de effekter som pandemin burit med sig kan ni lägga upp en bra och effektiv åtgärdsplan.

För att hjälpa er att göra analys och handlingsplan finns flera varianter av material att använda sig av.

SISU Förlag (tidigare SISU Idrottsböcker)

SISU Idrottsböcker har från och med 1:a februari 2022 bytt namn till SISU Förlag för att spegla omfattningen av hela sin verksamhet som idrottens förlag.

Om SISU Förlag

SISU Förlag är idrottens förlag. Sedan 1992 har vi verkat för att utveckla idrotten och förbättra hälsa och livskvalitet hos den breda allmänheten. Det har varit en spännande resa från tryckt media med klassisk bokproduktion till att vi nu lägger allt större fokus på digitala lösningar. Vi tar fram utbildningsmaterial som är tillgängliga och pedagogiska – både i tryckt, digital och blandad form. Allt för att vara med och utveckla idrottens utbildningar.

SISU Förlags webbplats

Sidan publicerades: 15 november 2022

Kontakta din idrottskonsulent

Hantera registerutdrag

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.