Ungdomssektionen bidrar till utveckling i Örnsköldsviksortens Ryttarklubb

Sidan uppdaterades: 29 december 2022

Ge unga chansen och de kan till och med dra in pengar till klubben. Dessutom skapar de aktiviteter som stärker föreningskänslan. Örnsköldsviksortens Ryttarklubb är ett gott exempel där ungdomsdelaktighet utvecklar både föreningen och individerna.

När unga får egna möjligheter att påverka föreningens verksamhet, ja då kan det hända grejer. Som i Örnsköldsviksortens Ryttarklubb. Där ordnar ungdomssektionen löpande egna aktiviteter för medlemmarna och samlade dessutom in pengar till föreningen när det som bäst behövdes.

– Vi hade flera hästar som drabbats av kvarka och det drabbade ekonomin väldigt hårt eftersom vi var tvungna att hålla stängt. Då tänkte vi att vi ville samla in lite pengar. Våra luciashower brukar gå jättebra så vi bestämde oss för att göra en show på våren också, berättar Tindra Johansson från klubbens ungdomssektion.

För att få tillhöra Ridsportsförbundet behöver en förening ha en aktiv ungdomssektion. Ett ”måste” som för Örnsköldsviksortens Ryttarklubb är ett framgångskoncept.

– Vi ser det inte som ett måste. Vi är väldigt glada för vår ungdomssektion, den är väldigt aktiv och de har ett stort engagemang, säger verksamhetschefen Johanna Westberg.

Ungdomsdelaktighet är en självklarhet för ÖoRK

Demokratin är själva hjärtat i idrottsrörelsen. Och att få ungdomar delaktiga i sin och föreningens utveckling är något som lyfts som ett av idrottsrörelsens fokusområden i det som kallas Strategi2025. Där handlar det om att hitta nya vägar till att bli en modern och attraktiv förening som medlemmarna vill vara delaktiga i.

För de flesta ridsportsföreningar är ungdomsdelaktighet en självklarhet i och med att det är något som förväntas av alla. Alvina Hardegård, 16, och Tindra Johansson 17, är två av de unga aktiva. Tindra har varit med länge, hon var bara 13 när hon klev in i ungdomssektionen och för 1,5 år sedan fick hon sällskap av Alvina.

Ungdomarna har en egen styrelse och egen ekonomi, samt även en plats i föreningens styrelse. De driver och ordnar aktiviteter av olika slag, bland annat mycket populära halloweenaktiviteter med övernattning. Ungdomssektionen har också en plats i huvudstyrelsen, vilket också säkerställer att de unga får sin röst hörd.

– Det är sällan vi får ett nej när vi vill göra något, möjligen får vi; kan ni inte göra så här i stället. Så de hjälper oss att tänka om vi kanske spårat iväg, säger Tindra.

– Anledningen att vi säger ja är att ni kommer med väldigt bra idéer och förslag, kontrar Johanna.

Alvina Hardegård, 16, och Tindra Johansson 17 berättade om sitt engagemang i Örnsköldsviksortens Ryttarklubb tillsammans med verksamhetschefen Johanna Westberg i samband med demokrativeckan i Örnsköldsvik. Här modereras samtalet av idrottskonsulenten Johan Strömqvist.

Alvina och Tindra är överens om att det är viktigt att de som unga verkligen får driva sina egna idéer för att de ska få just det här engagemanget och känna lusten att bidra ideellt.

– Vi tycker inte att de ska ställa krav, inte heller säga så mycket nej och inte ge så mycket riktlinjer. Då tycker ungdomarna att det är mycket roligare, säger Alvina.

Tindra konstaterar:

– Det är viktigt att vi får ha kul. Det är inte många ungdomar som vill göra något ideellt för att det är tråkigt, säger hon.

En demokratiskola i vardagen

En ungdomssektion är också en viktig arena där unga får en chans att växa och utvecklas. En demokratiskola i vardagen.

– Man vågar ta lite mer plats och vet att man kan om man vill. Man lär sig också svåra begrepp, redovisa ekonomi, skriva dagordning och protokoll. Sådana saker kan vara bra att ha med sig i framtiden, säger Tindra Johansson.

Text och foto: Li L'Estrade

Sidan publicerades: 29 december 2022