Nytänk och ungdomsdelaktighet bakom CK Örnens jättetillväxt

Sidan uppdaterades: 29 december 2022

CK Örnen har gått från under 100 medlemmar till över 500 sedan de bestämde sig för att involvera unga och utveckla verksamheten så att den passar många. Den nya anläggningens utformning är ett gott exempel på där de unga varit med och påverkat.

I maj i år invigdes föreningens nya anläggning på Skyttis i Örnsköldsvik. Arenan heter Örnen Mountainbike Arena och är planerad och uppbyggd av CK Örnen som även driver den på ideell basis men ägs av Örnsköldsviks kommun. Projektet har finansierats med bland annat medel från kommunen, arvsfonden och RF-SISU Västernorrland.

Vägen till en ny och fin anläggning har involverat medlemmarna i sann demokratisk anda och en hög grad av ungdomsinflytande. Det är ett klockrent exempel på hur en idrottsförening utvecklat föreningen med folkbildningen som verktyg.

– Klubben har drivit projektet med ett stort medlemsengagemang, säger ordföranden Tomas Karlson.

Se filmen från Demokratidagen i Örnsköldsvik där Tomas och Adrian berättar om CK Örnens verksamhet i ett samtal med vår idrottskonsulent Johan Strömqvist:

Tomas får medhåll från 21-årige Adrian Johansson, klubbens ”yngling” i styrelsen.

– Vi gjorde bland annat en enkät som vi lät både våra och andra föreningars barn och ungdomar svara på. Det var ett 60-tal som lämnade in synpunkter på vad de ville se i anläggningen, säger han.

En tredjedel av medlemmarna är ungdomar

Dessutom har ett femtiotal unga varit med under byggtiden och hjälpt till. På anläggningen finns nybyggda teknikbanor med doserade kurvor, träbroar, mindre hopp med mera för mountainbike, ett teknikområde för barn och vuxna samt en asfalterad pumptrackbana.

– Vår skillpark är väldigt anpassad för ungdomarna. Den hade nog sett helt annorlunda ut om det bara var vuxna som hade bestämt hur den skulle se ut, om den ens hade funnits överhuvudtaget, säger Adrian.

Klubben har växt enormt de senaste åren. Av de över 500 medlemmarna är en tredjedel ungdomar, men det finns även aktiviteter som passar de äldre. Nyckeln tror de är att de har en verksamhet som passar många, inte bara tävlingsfokus eller ”mysfokus” utan en mix där möjligheten finns oavsett vilken nivå man är på.

– Men vi fikar mycket i den här klubben, säger Tomas och skrattar. Han fortsätter:

– Vi har bland annat fikacykling som koncept.

Grupperna baseras på vad man vill just den dagen

Föreningen kör både träningskvällar och andra aktiviteter förutom att man har möjlighet att använda anläggningen när man vill.

– På måndagar har vi gemensamma träningar där alla som vill får komma och cykla. Då delar vi in alla i grupper baserat på hur man vill och kan cykla just den kvällen. Vi anpassar oss efter vad de vill, säger Adrian.

Vid ett annat tillfälle i veckan kör den mer organiserade barngruppen träning men även där får barnen vara med och påverka träningsupplägget både under träningen men också till nästa tillfälle. Lyhördheten och delaktigheten är viktig för föreningen.

– För oss är det viktigt att det ska vara kul på hjul när vi gör våra cyklingsupplägg, menar Tomas.

Adrian konstaterar att han nu varit med i styrelsen i tre år. Han är så glad för det faktumet att han valde att ta det steget.

– Det är en jättehäftig upplevelse jag har fått vara med om. Jag har alltid varit intresserad av att få göra min röst hörd och här har jag verkligen fått vara med och påverka vilka steg vi ska ta i klubben.

Dags för nästa steg

Nu är nästa steg för föreningen att se över hur de kan involvera fler ungdomar, kanske genom att skapa en ungdomssektion eller liknande.

– Vi har tre ledord och det är delaktighet, allsidighet och utveckling. Vi har utvecklats jättemycket sedan Adrian kom in i styrelsen och nu är det dags att kika på hur vi kan ta nästa steg, säger Tomas Karlson.

Kontakta oss

Den här artikeln är en del av att lyfta folkbildningen som verktyg under en fokusvecka. Vill ni också utveckla er förening och vill ha hjälp med det? Kontakta en idrottskonsulent så hjälper vi er!

Läs mer om arenan på föreningens hemsida

Text och foto: Li L'Estrade

Sidan publicerades: 29 december 2022