FILM: Tjejer i BK Örnen tog fram egna regler för laget

Sidan uppdaterades: 29 december 2022

En bra attityd stärker laget – och jaget. För tjejerna i BK Örnen var det just attitydsfrågor på agendan när de jobbade tillsammans med lärgruppsmaterialet Skippa attityden. Vi fångade deras arbete i en film. Häng med!

Vad är viktigt för oss? Hur ska vi uppträda mot varandra? Hur kan våra föräldrar stötta oss? För tjejerna i BK Örnen Örnsköldsvik F11 var det viktiga frågor som diskuterades i lärgruppsarbetet Skippa attityden i samband med demokrativeckan i Örnsköldsvik tidigare i höstas.

I en av övningarna fick spelarna svara på frågor genom att hålla upp lappar i gult, grönt och rött.

Genom att forma sina regler tillsammans i laget stärks både lagsammanhållningen på kort och lång sikt. Metoden går ut på att lyfta frågor samt praktiskt arbeta med gruppdynamik och förhållningssätt till varandra i laget, i omklädningsrummet samt på planen. Utbildningskonceptet Skippa attityden sker i lärgruppsform. Lärgruppen är den vanligaste formen när föreningar och RF-SISU samverkar kring folkbildning. Det är en mindre grupp där människor genomför planerade samtal, reflekterar och lär inom olika ämnen.

Kloka tankar formuleras

Jonas Lindgren är till vardags idrottskonsulent på RF-SISU Västernorrland i Örnsköldsvik och bland annat hjälper han idrottsföreningar i deras utvecklingsprocesser. Just den här dagen hade han visserligen yrkeshatten på sig men också den ideella ledartröjan när han höll i samtalen med laget tillsammans med tränarkollegan Lina Rosenblad. Genom att guida och inspirera tjejerna fick de fram många kloka tankar som sedan ska formuleras ned och presenteras på föräldramöte inför nästa säsong.

Kontakta oss

Vill ni också jobba med attityder och normer med hjälp av konceptet Skippa attityden? Kontakta din idrottskonsulent.

Text och foto: Li L'Estrade

Sidan publicerades: 22 oktober 2021