Anundsjö IF nyttjar positiv energi i föreningen till värdegrundsarbete

Sidan uppdaterades: 29 december 2022

Anundsjö IF är en anrik flersektionsförening med lång historia som precis firar 100 år.
För att skapa ytterligare vi-känsla pågår just nu ett arbete med gemensam värdegrund, vision och värdeord.

Den senaste tiden har föreningen känt en ny energi och lyft från både vuxna, ungdomar och barn. Grupperna växer och många vuxna vill engagera sig, något som Anundsjö IF kände att de ville ta vara på och föra sektionerna närmare varandra. Föreningen ville därför skapa en gemensam vision, värdegrund och värdeord för alla sektionerna.

– Just nu känner vi en väldigt härlig energi, något som vi verkligen ville ta vara på, säger Sofie Kristofersson ordförande i skidsektionen.

Viktigt att få allas olika synvinklar

Under våren skapades en lärgrupp med en representant från varje sektion där de gemensamt skulle jobba fram ett förslag. Att arbetet skulle göras tillsammans var något som de la extra vikt på, just för att få allas olika synvinklar och en vi-känsla.

– Vi har delgett varandra erfarenheter och idéer och just att vi satt tillsammans har varit så viktigt för att få allas olika synvinklar, säger Sofie Kristofersson.

Lärgruppenär den vanligaste verksamhetsformen när föreningar och RF-SISU samverkar inom idrottsrörelsens folkbildning. Det är ett väldigt enkelt sätt att utvecklas gemensamt inom föreningen.

Läs mer om lärgrupper och hur ni kan göra i er förening

Efter en tid kom det fram att föreningen redan hade en gemensam värdegrund, som dessutom var snarlik den gruppen kom fram till. Då landade de i att de i stället reviderade den befintliga värdegrunden samt att de även skapade en gemensam vision och värdeord som inte funnits innan.

Förslaget ska förankras brett

Förslaget som sektionerna tillsammans har tagit fram ska nu presenteras för medlemmarna och bygden, för att få in deras synvinkel innan den fastställs. Arbetet är inte klart än och har nästan den viktigaste biten kvar, förankring hos medlemmarna.

Arbetet har fått ta sin tid och växa fram och det viktiga har varit processen och att alla fått vara med, säger Sofie Kristofersson.Föreningen hoppas på den reviderade värdegrunden ska ge en gemensam plattform för hela Anundsjö IF. Bidra till att skapa en bra sammanhållning och en trygg plats för alla medlemmar.

Se filmen nedan där de berättar om vad de gjort och varför:

Text och film: Madelene Wiig

Sidan publicerades: 20 oktober 2022