Digitala lärgrupper

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Det går alldeles utmärkt att genomföra en lärgrupp digitalt. En digital lärgrupp bygger, precis som den fysiska, på att en mindre grupp människor regelbundet träffas för att samtala om ett visst ämne.

Digitala verktyg kan användas på olika sätt: för förberedelser, under själva samtalet eller för reflektion. Det viktigaste är att alla deltagare har tillgång till verktyget och kan delta fullt ut. Som vanligt, är det också viktigt att det finns en samtalsledare som kan guida, ge instruktioner och säkerställer att alla inkluderas.

Det ni behöver för att genomföra en digital lärgrupp är:

  • Ett gemensamt digitalt verktyg som passar er och tillåter interaktion mellan deltagarna. Se några förslag på verktyg på vår sida där vi samlat våra digitala stöd.
  • Möjligheten att delta samtidigt. Grundregeln för att kunna rapportera en lärgrupp hos oss är att samtalet mellan deltagarna sker i realtid. Om lärgruppen genomförs digitalt innebär det att deltagarna kopplar upp sig samtidigt och kan interagera med varandra, antingen i tal eller i skrift. Inläsning av material inför ett samtal eller reflektioner efter samtalet behöver, i vanlig ordning, inte göras samtidigt eller i grupp. Asynkron verksamhet, dvs att deltagarna inte är uppkopplade samtidigt är inte bidragsberättigad.
  • En plan för lärgruppen. För att kunna rapportera det som en lärgrupp hos oss krävs att det finns en plan för vad lärgruppen ska handla om. Planen godkänns via din idrottskonsulent alterativt utbildningsansvarig i din förening.
  • Engagemang och involverade deltagare. Precis som i en fysisk lärgrupp bygger samtalet på att alla deltagare ska ha möjlighet att delta och bli involverade i samtalet. Här har lärgruppsledaren är viktig funktion. Läs mer om lärgruppsledarens roll på vår webbplats.

Vi stöttar er gärna i ert arbete med lärgrupper

För att komma igång med digitala lärgrupper stöttar vi dig gärna. Kontakta din idrottskonsulent för stöd, hjälp och råd.

Sidan publicerades: 15 november 2022