Så kan vi stötta din förening i ert utvecklingsarbete

Sidan uppdaterades: 21 juni 2023

Idrotten har förändrats mycket de senaste åren. Utveckling handlar mycket om att våga utmana din egna förening och att inspireras av andras smarta idéer. RF-SISU Västernorrland finns här för din förening när ni behöver stöd och råd i er föreningsutveckling.

Ni kanske behöver en tydlig idé som kan svara på vad föreningen står för och erbjuder eller behöver en attraktiv och synlig vision för vad ni vill åstadkomma? Kanske är ni i behov av hjälp med ansökan om bidrag och ekonomiska stöd eller önskar stöttning och guidning i föreningens folkbildnings- och utbildningsarbete? Oavsett vad ni vill arbeta med så hjälper vi er. Nedan har vi samlat fem olika enkla sätt som vi kan stötta din förening i er föreningsutveckling.

Rådgivning och stöd

Varje förening har en idrottskonsulent kopplad till sig när man samarbetar med oss. Våra idrottskonsulenter besöker gärna din förening och kan tillsammans planera olika utbildningsinsatser, utifrån ett nuläge ta fram en utbildnings- och utvecklingsplan, följa upp, utvärdera och ge tips och stöd kring finansiering av exempelvis projektstöd och kommunala bidrag. De kan även stötta vid juridiska frågor, stöd om något hänt i föreningen eller om du vill bolla en idé. Hitta föreningens idrottskonsulent.

Processtöd i föreningens utvecklingsarbete

Vill föreningen arbeta med exempelvis strategi och målarbete, värdegrunden eller något annat utvecklingsområde som ni identifierat så kan våra idrottskonsulenter guida och ge processtöd.

Ansöka om bidrag eller ekonomiskt stöd

Din förening har möjlighet att få bidrag eller ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver, vilka stöd som finns hittar du på vår webbplats. Kontakta föreningens idrottskonsulent när ni har en idé, vi är gärna bollplank och är även behjälpliga i ansökningsprocessen. Ta reda på mer om våra sökbara bidrag och stöd.

Utbildning av aktiva, ledare, tränare och föreningsledare

RF-SISU Västernorrland erbjuder årligen en rad föreläsningar och kurser runt om i distriktet. Vi kan även skräddarsy utbildningar till just din förening. Vill du ta del av vårt öppna utbud så kika i vår utbildningsmodul, eller kontakta er idrottskonsulent för att matcha utbildning med just er förenings behov.

Starta upp lärgrupper i föreningen

En lärgrupp är en grupp föreningsmedlemmar som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne utifrån ett material, en film eller liknande. Lärgruppen är en lysande metod för kompetensutveckling som också leder till erfarenhetsutbyte och bidrar till föreningskänslan. Hör av dig till föreningens idrottskonsulent så berättar vi mer.

Läs mer om hur ni kan arbeta med lärgrupper i föreningen.

Sidan publicerades: 14 november 2022