Redovisning och bokföring

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

RF-SISU Västernorrland hjälper dig med kunskap och stöd om föreningens redovisning och bokföring. Vi erbjuder bland annat utbildningar varje vår och höst.

Idrottens redovisning

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen - annars riskerar de bestraffning. Riksidrottsförbundet(RF) har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete. Bland annat finns det en bra handbok till hjälp; Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan, med information, rådgivning och förslag till förenklat årsbokslut. Läs mer om Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan.

Bokföringslagen (BFL) ställer krav på hur bokföringen ska hanteras i ideella föreningnar. När lagstiftningen föreskriver att föreningen är bokföringsskyldig innebär det att föreningens styrelse är skyldig att se till och att se till att föreningen följer gällande lagstiftning.

Bokföring

Vi vet att ekonomihanteringen många gånger känns betungande både i förbund och förening och vi försöker därför hitta partners som tillsammans med oss kan bidra med att underlätta detta. RF har idag två erbjudande kring bokföring och fakturering.

Fortnox

Fortnox erbjuder bokföring, fakturering och attest till samtliga organisationer inom svensk idrott som är anslutna till RF och använder IdrottOnline till ett förmånligt pris.

Du ansluter dig till tjänsten genom att i IdrottOnline klicka på "Aktivera Fortnox" i applikationen "Avgifter".

Mer om Fortnox erbjudande

Visma

Med en integration till Visma eEkonomi är det möjligt för idrottsorganisationer att synkronisera sina avgifter från IdrottOnline, där underlaget finns, till Visma eEkonomi där de kan hantera sin fakturering- och bokföring.

Allt för att underlätta organisationens ekonomihantering.

Mer om Vismas erbjudande

E-bokföring via Swedbank

Swedbank erbjuder 40% rabatterat pris på e-bokföringstjänsten samt fakturering med autoavprickning. Även Swedbanks E-bokföring har möjligheten att integrera med idrottOnline kostnadsfritt.

Du ansluter dig till tjänsten genom att lämna intresseanmälan online, besök ditt lokala Swedbank kontor eller kontakta telefonbanken på 0771-22 11 22.

Mer om Swedbanks e-bokföring

Banktjänster

Idrottsföreningar erbjuds bland annat en trygg och enkel helhetslösning för att hantera föreningens ekonomi. Erbjudandet består av ett antal bastjänster som konto, bankgiro, internetbank och mobilbank företag. Bland tilläggstjänsterna finns bland annat Swish, bankkort business och e-bokföring. Genom Swedbanks e-bokföring bokför du direkt från föreningens bankkonto i internetbanken och slipper därmed dubbelarbete och får mer tid över till annat.

Mer om föreningserbjudande Idrott

För special- och distriktsidrottsförbund finns ett avtal om banktjänster mellan Swedbank och RF som innehåller ett heltäckande koncept gällande förbundens hantering av sin ekonomi.

För special-, distrikt- och specialdistriktsidrottsförbund finns även ett avtal om Visa businesskort med betalansvar för antingen förbund eller individ.

Mer om Swedbank och Sparbankernas erbjudanden till idrotten

Utbildningar

Vi håller utbildningar varje vår och höst riktat till idrottsföreningar i Västernorrland. Här hittar du aktuellt kursutbud.

Kassörsutbildning

Målet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om Kassörsrollen. Utbildningen riktar sig till kassörer och andra med intresse för hur en Idrottsförenings ekonomi fungerar.
Innehåll:
Ansvar för ekonomin i idrottsföreningen, Krav på ekonomisk redovisning, Kassörens och revisorns roller, Skatter, avgifter, deklarationer och kontrolluppgifter för idrottsföreningar

Bokföring

Utbildningen är grundläggande och ger kunskaper i bokföring Idrottsförening. Utbildningen riktar sig till föreningskassörer. En bra förkunskap är att du genomgått kassörsutbildning.
Innehåll:Varför bokföring, Typer av bokföring, Balansräkning och resultaträkning, Regler för Debet och Kredit, Idrottens baskontoplan, Utbildningen innehåller praktiska inslag.

Bokslut i Förening

Utbildningen innehåller grundläggande kunskaper att göra förenklat bokslut i förening.
En bra förkunskap är att du genomgått kassörsutbildning och har bokföringskunskaper.
Innehåll: Vad är bokslut och varför ska det göras? Olika nivåer, Inför bokslutet t ex periodiseringar, avskrivningar, varulager, semesterlöneskuld, avstämningar, Sammanställa förenklat bokslut, Bokslutsspecifikationer.

Ta gärna del av Skatterverkets webbseminarium för att får mer kunskap inom olika ämnen som berör skatt.

Ta gärna hjälp av Swedbank för att prata ekonomi med föreningens ungdomar

Swedbank erbjudande

Sidan publicerades: 22 november 2022

Bokföring

Hantera registerutdrag

Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet har tillgång till bokföringsprogrammet Fortnox.