Verksamhetsbidrag/SDF-bidrag

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

Region Västernorrland stödjer årligen den regionala idrotten med 1 miljon kronor i kontantstöd. Barn- och ungdomsverksamhet samt utbildning prioriteras. Nytt är att varje SDF ska arbeta fram en utvecklingsplan för strategi 2025.

Bidraget hanteras av RF-SISU Västernorrland och betalas ut året efter genomförd verksamhet med följande beräkningsgrund:

  • Grundbidrag: 2000 kr per SDF plus föreningsbidrag 140 kr per förening (Minst 4 IF i Västernorrland med minst 10 LOK-smk) (20%)
  • LOK-stöd: Antalet sammankomster X kr* per deltagarsammankomst (30%)
  • Antal utbildningstimmar med X kr* per utbildningstimme vilket inkluderar redovisade lärgrupper, kurser och processarbeten. Max 300 utbildningstimmar per förening (50%)

Omfattning, storlek och fördelningsprincpier är under förutsättningar att Region Västernorrland fortsatt framledes stödjer den regionala idrotten i Västernorrland med minst samma utsträckning som i dag. SDF-bidraget tilldelas endast RF-anslutna idrotter.

Stöd i två delar

Stödet är uppdelat i två delar.

75 % beviljas om handlingar, enligt nedan, lämnats in.

25 % beviljas om SDF:et deltar på RF-SISU Västernorrlands årsstämma* och SDF-forum* där vi gemensamt utvecklar idrotten i Västernorrland.

* Årsstämman genomförs vartannat år, jämna år. SDF-forum genomförs vartannat år, ojämna år. Träffarna bekostas av RF-SISU Västernorrland, SDF:et står för ev. resa.

Dessa handlingar ska skickas in

För att ta del av SDF-bidraget ska följande handlingar skickas in underskrivna snarast möjligt efter senaste årsmötet, dock senast 1 december innevarande år. Utbetalning sker två gånger/år, juni och december. Detta sker efter att handlingarna inkommit. Planen skickas till vasternorrland@rfsisu.se

Utbildning och stöd

Har ditt SDF någon form av utbildningsverksamhet? Vill ni ha hjälp med utvecklingsplanen? Kontakta er konsulent så får ni hjälp och råd kring hur ni ska rapportera den verksamheten för att den ska fungera som beräkningsunderlag för SDF-stöd.

Sidan publicerades: 15 november 2022

Kontakt

Alireza Samadi

Verksamhetskoordinator

0104764900

Kursansvarig, IT och administration

Lärgruppsmaterial SDF-stöd

Hantera registerutdrag

Ett lärgruppsmaterial som underlättar framtagandet av mål och handlingar.