Projektstöd IF idrott 65+

Sidan uppdaterades: 29 maj 2023

RF-SISU Västernorrland har möjlighet att bevilja ett projektstöd till idrottsföreningar som vill utveckla eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år och äldre. Genom satsningen Idrott 65+ vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

Stöd kan beviljas till:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Förutsättningar

  • Ta kontakt med närmaste idrottskonsulent.
  • Ansökan sker via Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.

Redovisning av erhållet stöd

  • Föreningen måste göra en återrapport efter genomfört projekt.
  • Återrapporten görs via Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.
  • Föreningen måste ange antalet unika individer som deltog fördelat på kön och om de är medlemmar i föreningen eller inte.

Avgränsningar:

  • Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.
  • Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings, eller tävlingsavgifter.
  • Projektmedel beviljas inte till redan genomförda aktiviteter.

Sidan publicerades: 14 november 2022