Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 30 april 2024

Hos oss på RF-SISU Västernorrland kan din idrottsförening söka projektstöd för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet i linje med målen i Strategi 2025. Stöd kan också sökas från din idrotts specialidrottsförbund.

PAKETERBJUDANDE! Just nu finns möjlighet att ta del av något av våra färdiga paket. Läs mer om paketen här

I Strategi 2025 identifierar idrottsrörelsen två övergripande utmaningar för barn- och ungdomsidrotten. Vi når inte alla och vi tappar för många.

För att möta dessa utmaningar erbjuds din förening att söka projektstöd för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet så att ni stärker er förmåga att behålla barn och unga, nå nya barn och unga och skapa riktigt bra utvecklingsmiljöer där barn och unga mår bra och utvecklas över tid.

Riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott som grund

För att beviljas projektstöd med inriktning mot barn och unga behöver er idé gå i linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

Riktlinjerna är en vägledning för att skapa en idrottsverksamhet som barn och unga tycker är rolig och får de att må bra, både i stunden och i det långa loppet. En sådan idrottsverksamhet behöver vara inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas egna lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar.

Utifrån de utmaningar vi på RF-SISU Västernorrland ser inom länets idrott och för att hjälpa föreningar att forma en projektidé med tydlig koppling till riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott har vi identifierat ett antal särskilda satsningar som din förening kan söka projektstöd för och/eller inspireras av. Nedan kan du läsa mer om de olika paketen, med konkreta exempel på aktiviteter som de skulle kunna innebära för er förening.

PAKET 1: Idrott för personer med funktionsnedsättning

Starta eller utveckla verksamhet för målgruppen.

 • Utvecklingsprocess för uppstart och genomförande
 • Utbilda ledare i Parasportens Grunder, alt SF-specifikutbildning
 • Uppsökande verksamhet – IFL kontakt med anpassad skola/daglig verksamhet/ LSS boende etc.
 • Möjlighet till nätverksträffar/konferens

Grundstöd: 10 000 kr (utför punkt 1 & 3) tillsammans med en idrottskonsulent på RF-SISU Västernorrland gör föreningen en plan för de insatser som ska genomförs.

Utifrån planens omfattning kan storleken på Projektstödet utökas.

PAKET 2: Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning

 • Introduktion med styrelsen
 • Föreläsning/kunskapspass med samtliga tränare/ledare
 • Workshop med berörda ledare
 • Uppföljning

Stöd: 5000 kr + ev föreläsningskostnad och ev. lokal /förening

PAKET 3: Jämställdhet- och inkluderingsutbildning

 • Nulägesanalys
 • Föreläsning/kunskapspass med samtliga tränare/ledare
 • Handlingsplan

Stöd: 5 000 kr + ev. lokal /förening

PAKET 4: Trygghetsarbete i förening

 • Trygghetsenkät bland medlemmarna
 • Analys och åtgärdsplan
 • Fördjupat arbete

Stöd: 2 000 kr för trygghetsenkäten bland medlemmarna. Fotbollsföreningar utgår från enkäten Klubbkollen, inom ramen för satsningen Kvalitetklubb. 3000 kr ytterligare om en analys och åtgärdsplan tillsammans med en idrottskonsulent genomförs utifrån vad som framkommer i enkäten.

Enkelt att göra ansökan

För de projektstöd som RF-SISU Västernorrland beviljar kontaktar du bara våra idrottskonsulenter och presenterar er projektidé. Därefter gör ni er ansökan i IdrottOnline under Projektstöd Barn- och ungdomsidrott: Trygga hålla bara idrottsmiljöer eller Inkludering av underrepresenterade grupper.

När stödet är beviljat betalas 75% av det beviljade beloppet ut, och resterande 25% betalas ut när återrapporten är inskickad och godkänd.

Vad beviljar vi inte stöd till?

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningen. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet:

 • Läger
 • Material till ordinarie verksamhet
 • Individuella kostnader - individers medlems- eller träningsavgifter

Sidan publicerades: 14 november 2022

Riktlinjer Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott

Här kan du ladda ned och läsa riktlinjerna i sin helhet.