Projektstöd IF Återstart

Sidan uppdaterades: 27 juni 2023

Har er förening påverkats negativt av coronapandemin? "Projektstöd IF Återstart" är ett stöd där syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

PAKETERBJUDANDE! Just nu finns möjlighet att ta del av något av våra färdiga paket. Läs mer om paketen här

Syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att idrottsföreningarna ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

Stödet riktar sig främst till föreningar med barn-och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Huvudområden att bevilja stöd till

Det är möjligt för RF-SISU Västernorrland att bevilja stöd inom:
• Stöd till folkbildning och utbildning
• Stöd till föreningsdemokrati
• Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

Därutöver kan visst stöd nyttjas i relation till det övergripande syftet med stödet.

Föreningen söker medel via sin konsulent som gör ett manuellt ärende i Idrottsmedelsapplikationen. Möjlighet att ansöka om medel sträcker sig fram till 231031.

Föreningen gör en återrapport via sin IdrottOnlinesida senast 31/1 året efter beviljade medel.

För mer information och stöd i ansökan: kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Västernorrland.

Tips på arbete med analysen för återsstarten

Föreningen genomför en lärgrupp för att samtala kring sin återstartssituation. Det finns ett särskilt arbetsmaterial framtaget - en lärgruppsplan med tillhörande dialogduk att använda, se nedan. Framtagande kan göras på egen hand av förening i en lärgrupp eller i ett processarbete tillsammans med idrottskonsulent från RF-SISU Västernorrland. Lärgruppen registreras sedan i IdrottOnline.

Vi vill även informera om att RF beviljat återstartsstöd till de nationella idrottsförbunden (SF) att fördela inom sina organisationsled och till sina medlemsföreningar.

Sidan publicerades: 14 november 2022