Projektstöd IF Återstart

Sidan uppdaterades: 30 april 2024

"Projektstöd IF Återstart" är ett stöd där syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

PAKETERBJUDANDE! Just nu finns möjlighet att ta del av något av våra färdiga paket. Läs mer om paketen här

Stödet riktar sig främst till föreningar med barn-och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Huvudområden att bevilja stöd till

Det är möjligt för RF-SISU Västernorrland att bevilja stöd inom:
• Stöd till folkbildning och utbildning
• Stöd till föreningsdemokrati
• Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

Därutöver kan visst stöd nyttjas i relation till det övergripande syftet med stödet.

Föreningen söker medel via sin konsulent som gör ett manuellt ärende i Idrottsmedelsapplikationen. Möjlighet att ansöka om medel sträcker sig fram till 241231.

Föreningen gör en återrapport via sin IdrottOnlinesida senast 31/1 året efter beviljade medel.

För mer information och stöd i ansökan: kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Västernorrland.

Tre tips från oss

Exempel på tre "färdigpaketerade" stödinsatser som ni kan ansöka om inom ramen för återstartsstödet är (OBS Går endast att ansöka genom idrottskonsulent):

PAKET 1: Rekrytering

 • Föreningen genomför ett utvecklingsarbete med hjälp av utbildningsmaterial från RF-SISU Västernorrland.
 • Föreningen genomför rekrytering / prova-på verksamhet vid 3 tillfällen och bjuder sedan in utövarna till föreningens öppna träningar
 • Föreningen genomför rekrytering / prova-på verksamhet vid 5 tillfällen och bjuder sedan in utövarna till föreningens öppna träningar

Stöd:

 • 3 tillfällen och öppen verksamhet i föreningen 5 000 kr.
 • 5 tillfällen och öppen verksamhet i föreningen 8 000 kr
 • Föreningen skriver en annan typ av överenskommelse i dialog med sin RF-SISU konsulent

PAKET 2: Utbildningscoach i förening

 • Utser en coach som ska fungera som en motor i föreningens utbildningsarbete.
 • Coachen deltar vid utbildningstillfället Utvecklas i din roll som utbildningsansvarig.
 • Coachen gör en utbildningsplan med stöd av en idrottskonsulent från RF-SISU Västernorrland.
 • RF-SISU Västernorrland genomför en Lärgruppsledarutbildning i föreningen
 • Coachen ansvarar för att se till så att föreningens planerade utbildningsinsatser genomförs och rapporteras tillbaka till RF-SISU Västernorrland.

Stöd: 10.000 kronor i stimulansstöd/förening (engångssumma)

PAKET 3: Utveckla den digitala utvecklingsmiljön

Genom det här paketet kan man som förening stärka möjligheterna att jobba digitalt med folkbildningen.

 • Har möjlighet att få er egeninsats finansierad genom den så kallade folkbildningsresursen. Kontakta er idrottskonsulent för att få veta mer om folkbildningsresursen.
 • Ska kunna koppla inköpet till utbildningsverksamhet med en utbildningsplan.

Stöd: Max 70 % av investeringskostnaden, maxbelopp 20 000 kr (engångssumma)

 

Tips på arbete med analysen för återsstarten

Föreningen genomför en lärgrupp för att samtala kring sin återstartssituation. Det finns ett särskilt arbetsmaterial framtaget - en lärgruppsplan med tillhörande dialogduk att använda. Framtagande kan göras på egen hand av förening i en lärgrupp eller i ett processarbete tillsammans med idrottskonsulent från RF-SISU Västernorrland. Lärgruppen registreras sedan i IdrottOnline.

Vi vill även informera om att RF beviljat återstartsstöd till de nationella idrottsförbunden (SF) att fördela inom sina organisationsled och till sina medlemsföreningar.

Sidan publicerades: 14 november 2022