Projektstöd IF Anläggningar och idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 30 april 2024

RF-SISU Västernorrland vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det erbjuder Riksidrottsförbundet olika ekonomiska stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av våra prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Nytt namn för Idrottslyftet

Idrottslyftet har försvunnit som begrepp sedan 2020 och heter numera Projektstöd IF Anläggningar. Stödet gäller fortfarande satsningar på anläggningar och idrottsmiljöer.

För att kunna ta beslut ska föreningen ha inkommit med en komplett ansökan via idrott online innan något av följande ansökningsdatum:

  • 15 februari
  • 1 maj
  • 30 oktober

Innan föreningens ansökan lämnas in vill vi att du kontaktar er närmaste idrottskonsulent hos RF-SISU Västernorrland. Ni kan då få värdefulla tips i föreningens arbete med anläggningsprojekt.

Stöd inom anläggningsstödet

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

Stöd till idrottssytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)

Stöd till idrottsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)

Stöd till energi- och miljöprojekt

Stöd till renoveringsprojekt

Stöd till säkerhetsprojekt

Stöd till utrustning för parasport

Dessutom finns det möjlighet till återstartsstöd fram till den 31 oktober som också är kopplat till anläggningar och som ska användas till parasportsatsningar. Kan användas till tillgänglighetsprojekt (renovering eller nybyggnation) eller utrustning.

Stöd från andra aktörer

Det finns fler organisationer, myndigheter och lokala stiftelser som också har ansökningsbara bidrag kopplat till idrottsmiljöer. Några exempel är:

Arvsfonden
Hos Arvsfonden kan du söka lokalstöd för en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om Arvsfondens lokalstöd.

Jordbruksverket
Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets stöd.

Boverket
Boverket kan ge stöd till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som syftar till att förbättra lokalens standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. Här kan du läsa mer om Boverkets stöd.

Det kan även finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Sidan publicerades: 14 november 2022

Kontakt

Håkan Melker

Idrottskonsulent

0104764903

Kontaktperson för anläggnings- och inkluderingsfrågor

Riktlinjer Projektstöd IF anläggning

Här kan du ladda ned och läsa riktlinjerna för stödet i sin helhet.