LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

LOK-stöd kan sökas av idrottsföreningar som bedriver ledarledd verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. För funktionsnedsatta finns ingen övre åldergräns för stödet. Ansökan görs två gånger per år i IdrottOnline.

Förkortningen LOK står för lokalt aktivitetsstöd. Det är ett statligt stöd som hanteras av Riksidrottsförbundet (RF) och är till för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Nya LOK-stödsregler från 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 infördes nya LOK-stödsregler. Förändringarna i LOK-stödet möjliggör för kortare tid per aktivitet, mer spontan medverkan och möjlighet till fler deltagare. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen. Läs mer här

Ansökan om LOK-stöd görs i IdrottOnline

För att ansöka måste föreningen vara ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet. Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. Det är föreningens ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare som kan skicka in ansökan. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig). Du hittar manualer och instruktionsfilmer på IdrottOnlines servicecenter.

Digital närvaroregistrering krävs för att få stöd

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen är det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

Här kan du läsa mer om vilka externa system som i dag har möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.

Läs mer om digital närvaroregistrering.

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1 januari–30 juni (vårens period)
ska ha inkommit senast den 25 augusti.

Ansökan för perioden 1 juli–31 december (höstens period)
ska ha inkommit senast den 25 februari.

Allt om LOK-stödet på Riksidrottsförbundets webb

På Riksidrottsförbundets webb finns all information som du behöver om LOK-stödet samlad. Du hittar LOK-stödsregler, mer information om ansökningsförfarandet, statistik och telefonnummer till LOK-stödssupporten.

Till rf.se

Kommunalt LOK-stöd

Idrottsföreningar kan söka både statligt och kommunalt LOK-stöd. Regler och ansökningsförfarande för de kommunala stöden kan skilja mellan de olika kommunerna. Det kan även ha olika benämningar (LOK-stöd, föreningsstöd, medlemsstöd etc.).

Länkar till våra kommuners sidor:
Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

Sidan publicerades: 14 november 2022

Kontakt

Alireza Samadi

Verksamhetskoordinator

0104764900

Kursansvarig, IT och administration