Andra finansieringsmöjligheter, fonder och bidrag

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

För RF-SISU Västernorrland är det viktigt att arbeta med regional utveckling. Utveckling kräver ofta externa medel. RF-SISU Västernorrland vill därför tipsa idrottsrörelsen i Västernorrland om några av de fonder som är aktuella just nu.

Arvsfonden

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden t ex för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för målgruppen barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden vill att målgruppen ska kunna vara med och påverka utvecklingen i samhället. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande vilket innebär att projekten ska skilja sig från den ordinarie verksamheten.

Det finns två sorters stöd:

  • Projektstöd
  • Lokalstöd

Läs mer stöden på Arvsfondens hemsida

Europeiska Socialfonden (ESF)

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Genom fonderna finansieras projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Läs mer om fonderna för finansiering av projekt på ESF:s hemsida.

Leader Höga Kusten

Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner. Vi kan stötta projekt som är ett samarbete mellan näringslivet, ideella och offentliga parter med upp till 90%. Leader Höga Kusten samarbetar med och finansieras av Höga Kustens kommuner, landstinget, RF-SISU Västernorrland, Höga Kusten Turism och EU. Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med ska det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan skrivs.

Läs mer om hur er idé kan bli ett leaderprojekt

Leader Mittland Plus

Leader Mittland Plus är en ideell förening för landsbygdsutveckling i Bräcke, Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Vi gillar alla utvecklingsidéer, men gillar speciellt de som leder till landsbygdsutveckling, som jobbar efter leadermetoden och som stämmer med den lokala strategin. Det finns många bra idéer, men för att kunna söka leaderstöd behöver din utvecklingsidé stämma med det utvecklingsbehov som de lokala aktörerna kommit fram till.

Läs mer om projektstöd via Leader Mittland Plus

Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Riksidrottsförbundets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Läs mer om stöd till anläggningar och idrottsmiljöer på Riksidrottsförbundets hemsida.

Skandia - Idéer för livet

Har ni en idé men saknar pengar att förverkliga den? Idéer för Livet stödjer hellre flera mindre projekt än några få stora. Med rätt idé har ni goda chanser att få ett stipendium. Idéer för livet stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla.

Läs mer om Idéer för livet på Skadias hemsida.

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Socialfonden och Integrationsfonden i Sverige. Socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Syftet med integrationsfonden är att förbättra systemen för mottagning och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige, det vill säga medborgare från land utanför EU.

Läs mer om fonderna för finansiering av projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap på ESF:s hemsida.


Tips om fler fonder

Kommunala bidrag

Kommunerna erbjuder ofta idrottsföreningar stöd i olika former. Till exempel aktivitetsstöd, hyresfria lokaler samt olika bidrag som hyresbidrag, driftsbidrag, ledarutbildningsbidrag med mera. Kontakta din kommun i distriktet för mer information.

Sidan publicerades: 14 november 2022