Rapportera lärgrupper i IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

I IdrottOnline, i modulen "Utbildning" rapporterar föreningen in sina utbildningstillfällen. Dessa tillfällen finns i olika kategorier: lärgrupper, föreläsningar, kurser eller kulturprogram.

Roller och inlogg

Personer som ska redovisa utbildning behöver rollen "Utbildningsansvarig förening" i IdrottOnline.

För att ha rätt roll och inlogning gör så här:

Appen

För att göra närvarorapportering i appen IdrottOnline behöver användaren vara markerad som Utbildare i de lärgrupper som ska hanteras. Det går inte att skapa lärgrupper i appen - dessa skapas via hemsidan. Det går däremot att lägga till tillfällen och närvarorapportera redan skapade lärgrupper.

Vad är lärgrupp?

Redovisning sker årsvis, 1/1 - 31/12 men får gärna redovisas löpande under året. Ha gärna en bra dialog med er idrottskonsulent om hur ni kan använda de resurser som genereras av lärgruppstillfällena då dessa ska användas under det år utbildningen/lärgruppen görs.

Sidan publicerades: 15 november 2022

Kontakt

Alireza Samadi

Verksamhetskoordinator

0104764900

Kursansvarig, IT och administration