Ny hemsideslösning när IdrottOnline hemsida läggs ned 31 december

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Riksidrottsförbundet har i många år erbjudit föreningar och förbund kostnadsfria hemsidor i IdrottOnline, men från 1 januari 2023 kommer den lösningen inte längre att erbjudas. Läs vidare här nedan om vilken hjälp som finns att få för dig som just nu funderar på hur det ska bli med din förenings hemsida framöver.

Varför försvinner IdrottOnline hemsida för föreningar?

Riksidrottsförbundet har i många år erbjudit föreningar och förbund kostnadsfria hemsidor i IdrottOnline, med Episerver som publiceringssystem. På grund av ökade kostnader för den lösningen från och med den 1 januari 2023 kommer RF att behöva byta hemsidesleverantör. Därmed har vi inte längre möjlighet att erbjuda kostnadsfria hemsidor till föreningar och förbund.

Avvecklingen gäller endast IdrottOnline hemsida, övriga administrativa delar i IdrottOnline kommer finnas kvar.

Till RF:s FAQ om avveckling av hemsideverktyget

Läs mer om Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas nya digital inriktning

Vi har en IdrottOnline-hemsida idag - hur gör vi nu?

Ta kontakt med ert Specialidrottsförbund (SF), via hemsida eller på annat sätt, för att höra om de har ett erbjudande för sina föreningar att ta del av. Det finns förbund som redan tagit beslut och har alternativ för ny hemsidelösning, medan andra förbund är i processen att ta beslut. Om ert SF inte rekommenderar något särskilt, så finns det både alternativa föreningsadministrativa system och hemsidelösningar på marknaden.

Här hittar du kontaktuppgifter till specialidrottsförbund (SF)

Det är viktigt att vara ute i god tid och hitta den tidpunkt på året som passar er för att det ska bli en så smidig övergång som möjligt till den nya sidan.

 • Gör en nulägesanalys - vad fungerar bra/mindre bra med er hemsida idag?
 • Vilka målgrupper ska er hemsida vända sig till?
 • Vilka funktioner ska hemsidan ha?
 • Vad använder ni för administrativt system för övrigt i förening?
 • Har ni behov av ett mer omfattande föreningsadministrativt system eller enbart en hemsida?
 • Har ni ett eget domännamn för er förening?
 • Kostnad, behöver ni utbildning, finns det support och stöd att få?
 • Eventuella andra frågor att ta hänsyn till?

Ni kan arbeta utifrån den lärgruppsplan som tagits fram för att jobba med dessa frågor. I den finns det även länkar till alternativ för hemsideslösningar, CMS-lösningar och några administrativa helhetslösningar som finns.

Lärgruppsplan - Val av hemsidelösning

Vad finns att välja på?

Sedan IdrottOnline togs fram har flertalet andra föreningsadministrativa system lanserats, en del av dem har tillhörande hemsidelösning.

Länk till en översikt av föreningsadministrativa system som idag är integrerade med IdrottOnline

Det finns också leverantörer som erbjuder tjänst för hemsida. Det finns många alternativ på marknaden, varav några exempel hittar ni här. Kolla utifrån era behov om någon av alternativen kan vara aktuellt för er.

Länk med info om några leverantörer av hemsidor

Spara ner material från en befintlig IdrottOnline-hemsida

RF har tagit fram ett exportverktyg där material från er nuvarande hemsida kan exporteras. Exporten och kopieringen av material måste göras innan den 31 december 2022 då er nuvarande hemsda försvinner.

Exportverktyget fungerar för:

 • Material som rör nyheter och nyhetslistor
 • Innehållet i era mediakataloger, det vill säga uppladdade foton, bilder och dokument.

Exportera nyheter, nyhetslistor och media från befintlig hemsida i IdrottOnline

Det här innehållet kan inte exporteras:

 • All övrig text och information som ska finnas kvar måste föreningen själv kopiera manuellt. Kopiera även länkar som ni vill ha kvar.

Tips:

 • Planerar ni att behålla er nuvarande struktur med sidor och undersidor? Ta ett skärmklipp av er webbkarta!
 • Spara innehållet, till exempel i word-dokument, så blir det enklare då ni ska flytta innehållet till er nya hemsida.

Hur hjälper RF-SISU Västernorrland idrottsföreningar?

RF-SISU Västernorrlands idrottskonsulenter kan stötta föreningar i processen genom att erbjuda ett inledande samtal med de föreningar som står inför ett hemsidesbyte. Vi kan även lotsa er i lärgruppsplanen som presenteras lite längre upp och erbjuda processtöd kring föreningskommunikation.

Sidan publicerades: 15 november 2022