Pojke som cyklar i en hinderbana

Vi arbetar med

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Människor bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. För att nå dit arbetar vi med ett brett spann av uppgifter som alla stödjer den fortsatta utvecklingen av idrotten i Västerbotten och som ska leda oss mot idrottens gemensamma vision: Svensk idrott världens bästa.

Ingen tvivlar på att idrott i förening är bra både för individen och samhället. Bättre hälsa och social sammanhållning är bara några av de vinster som idrotten ger. Samtidigt ser vi att många slutar idrotta i förening redan i 11-årsåldern, en trend som kräver nytänkande för att brytas. För att idrottsrörelsen på ett så bra sätt som möjligt ska kunna möta omvärldens krav och förutsättningar pågår ett omfattande förändringsarbete som vi kallar Strategi 2025. Målet är att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet. För oss i Västerbotten innefattar det till exempel satsningar på rörelserikedom, inkludering och jämställdhet, landsbygdsutveckling och en ny syn på träning och tävling.

Underlätta för föreningarna

Mycket av vårt arbete sker ute bland föreningarna, där våra idrottskonsulenter både hjälper till att inspirera och utveckla verksamheten, men också fungerar som en kontakt för föreningarna att till exempel söka ekonomiskt stöd.

Arbetet med att underlätta för föreningarna kan även ske i form av administrativa och praktiska tjänster. Detta görs via Idrottsservice. Idrottsservice hjälper till med allt ifrån hantering av löner och arvoden till kompletta årsbokslut samt praktiskt arbete som skötsel av fastigheter eller gräsklippning av fotbollsplaner. Det gör vardagen enklare för dig och din förening, och du får mer tid över till utveckling.

Sidan publicerades: 26 september 2022