En grupp människor springer uppför en brant backe

Förenings- och förbundsutveckling

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Samhället är i ständig förändring och för att hänga med måste idrotten förändras i samma takt. Vi stöttar både föreningar och förbund i sin utveckling för att bäst kunna anpassa sig efter nutidens förutsättningar. Målet är att ha en stark och levande idrott, från fjäll till kust, som tar tillvara på det engagemang som finns och som inspirerar till delaktighet, oavsett bakgrund, ålder eller kön.

Nya förutsättningar i samhället, så som urbanisering, digitalisering och ökad individualisering, har påverkat idrotten och deltagandet i förening. Idrotten behöver därför förnya sig för att förbli attraktiv och behålla ett starkt engagameng. Vägen dit kan bestå av många små lösningar. Kanske handlar det om att sänka trösklarna för att delta i en förening. Kanske måste den digitala kompetensen i föreningen stärkas för att skapa nya forum att mötas. Kanske behöver nya vägar till flexiblare medlemsskap eller organisation utvecklas. Oavsett utmaning hjälper vi till att utveckla din förening eller förbund. Häng med på resan mot framtidens idrott! Kontakta din idrottskonsulent så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer om idrottens utmaningar och idrottsrörelsen gemensamma vision i Strategi 2025.

Sidan publicerades: 10 oktober 2022