Grupp av människor som står i en cirkel och kastar en boll mellan varandra

Folkbildning

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Västerbotten är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Västerbotten. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund med målet att utveckla såväl föreningar som individer. Idrottsrörelsens folkbildning bygger på din egna drivkraft att utvecklas och ditt engemang att delta. Du är med och styr form, innehåll och möter andra i ett gott samtal som generarar nya kunskaper.

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre. Genom folkbildningen får du möta andra som är i samma position som dig själv och du får en möjlighet att både lära och läras, hela livet – livslångt lärande är lika viktigt som livslångt idrottande.

Deltagarna lär av varandra

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns många olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig nya saker, men folkbildningen som metodik grundas i att deltagarna lär av varandra, söker och bygger sin egen kunskap. Det är centralt i vårt sätt att arbeta.

Skräddarsytt för din förening

Våra idrottskonsulenter kan tillsammans med dig komma överens om hur det bästa upplägget för just din förening ser ut. Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt. Vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. RF-SISU Västerbotten har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik. Läs mer om vår utbildning och folkbildning.

Sidan publicerades: 29 september 2022

Frågor kring folkbildning?

Kontakta våra idrottskonsulenter, så hjälper de dig att hitta rätt.

Vill du veta mer?

Läs mer om vår utbildning och folkbildning.