Samarbete med Länsförsäkringar Västerbotten för en tryggare idrott

Sidan uppdaterades: 15 november 2022

Tillsammans med Länsförsäkringar Västerbotten verkar vi för en ännu tryggare idrott i länet – och därigenom ett tryggare Västerbotten. Under 2022 och 2023 gör vi en särskild satsning för att fler föreningar ska öka tryggheten i sina idrottsmiljöer.

– Syftet är dels att lyfta upp frågan högre på agendan och dels att ge föreningar verktyg för att bedriva idrott som upplevs trygg och utvecklande. Tillsammans med Länsförsäkringar Västerbotten stärks vår förmåga att vara ett ännu bättre stöd gentemot föreningarna, säger Alexandra Nilsson, idrottskonsulent på RF-SISU och projektledare för samarbetet.

Det gemensamma målet är en ännu tryggare idrott – en idrott där det råder nolltolerans vad gäller mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp, och en idrott som arbetar för att alla ska känna sig välkomna och delaktiga och kunna delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Det ger i slutändan också ett tryggare Västerbotten. Målet är att fler förningar ska ta steget att ”öka tryggheten i sina idrottsmiljöer, stärka ledarskapet och involvera underrepresenterade målgrupper" genom möjligheten till att ha en värdegrundsansvarig och ingå i ett värdegrundsnätverk.

– Även om idrotten på många sätt är jättebra för många, så vet vi att det också finns de som inte upplever idrotten som en trygg plats att vara på. Det behöver vi alla inom idrottsrörelsen aktivt och kontinuerligt jobba med. Vi tror att vägen mot målet framför allt handlar om att stärka föreningarnas egen utvecklingskraft i kombination med att sätta ljus på frågan. Där kan vi på RF-SISU vara en katalysator och Länsförsäkringar är i det här fallet en möjliggörare, säger Alexandra.

– Under en längre tid har vi genom vår sponsring ställt krav på att de föreningar som vi stöttar ska erbjuda en trygg miljö för våra barn och ungdomar. Detta är ett ytterligare led i att kunna möjliggöra det, något som känns riktigt bra i magen, säger Marcus Sandström, Länsförsäkringar Västerbotten.

Vill din förening utveckla ert värdegrundsarbete?

Vill ni som förening starta upp eller utveckla ert värdegrundsarbete? Genom att delta i denna satsning ges ni möjlighet att skapa strukturer för hur man som förening kan implementera och arbeta kontinuerligt med er värdegrund. Det kommer att genomföras 4-6 nätverksträffar/år där det ges tillfälle att dela erfarenheter, diskutera möjligheter och utmaningar med värdegrundsarbetet. Ni kommer även att ges möjlighet att delta vid ett Trygga idrottsmiljöer konventsom kommer genomföras våren 2023.

Är ni intresserade av att vara med eller har frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta: Alexandra Nilsson, RF-SISU Västerbotten

Vad händer?

Forumspel
Under sommaren 2022 arrangeras forumspel hos en rad idrotts- och fotbollsskolor i länet. Där får barnen reflektera över kamratskap genom rollspel med interaktiva inslag.

Vikten av en stark värdegrund – ett panelsamtal om trygga idrottsmiljöer
Hur hör värdegrundsarbete och trygga idrottsmiljöer ihop? Hur kan en förening arbeta för att hålla sin värdegrund levande? I detta panelsamtal från våren 2022 får du höra Fredrik Kariander från Skellefteå AIK, Outi Krekula från Rädda barnen och vår egen sakkunnige inom barn- och ungdomsidrott Fredrik Holmgren diskutera och resonera kring hur värdegrundsarbete kan bidra till en tryggare idrottsmiljö. Samtalet riktar sig till dig som vill få tips och inspiration för att starta upp eller utveckla er förenings värdegrundsarbete.

Sidan publicerades: 15 november 2022