Svenska från dag ett

Sidan uppdaterades: 15 november 2022

Svenska från dag ett är en satsning vi driver i Jörn, som ska ge asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Undervisning sker på svenska och handlar mycket om samhällsorientering.

Vi driver projektet i Jörn, med cirka 80 personer som medverkar, både vuxna och barn. Förutom utbildning och information om hur det svenska samhället fungerar använder vi idrott för att både aktivera människor men även för att ge dem en chans att förstå hur föreninglivet i Sverige är uppbyggt.

I de praktiska övningarna i idrottshallen eller på hockeyplanen blandas tjejer och killar, utlandsfödda och svenskar och mycket av arbetet handlar om att alla ska visa hänsyn mot varandra.

Sidan publicerades: 15 november 2022