Sport Day for Every Child

Sidan uppdaterades: 11 november 2022

Sport Day for Every Child (Every Child) är ett small collaborative partnership Erasmus+ projekt som sträcker sig över 2 år. Projektidén är att förbättra situationen för barn och ungdomar med ADHD genom inkludering i idrottsrörelsen. Tanken är att anordna idrottsdagar för att främja och öka nivån av fysisk aktivitet hos barn med ADHD. Vi ansvarar för att ta fram en sammanställning på goda exempel på idrottsaktiviteter för barn och unga med ADHD.

Partnerorganisationer:

  • Institute TREND-PRIMA Maribor i Slovenien
  • SPORT VIV, Samobor i Kroatien
  • Austrian Association of Inclusive Society, Wien i Österrike
  • Mine Vaganti NGO, Sardinien i Italien

Sidan publicerades: 11 november 2022

Mer om projektet

Sport Day for Every Child (Every Child)
Agreement no: 622064-EPP-1-2020-1-SI-SPO

Läs mer om projektet och dess aktiviteter på projektets facebooksida eller webbplats.

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.