SPEY

Sidan uppdaterades: 15 november 2022

Sport for Prevention of Extremism in Youth – SPEY

EU-projektet SPEY handlar om hur idrotten som samhällsaktör kan förhindra ungdomar och unga vuxna från att hamna i radikaliserade miljöer. Genom en forskningsbaserad arbetsmetod har ett prosocialt idrottsprogram tagits fram, som beskriver hur man kan minimera faktorer som bidrar till våldsamma idéer och beteenden hos ungdomar och hur man genom idrottsaktiviteter istället kan föra in dessa individer på andra livsbanor.

Projektet kombinerar idrottsaktivitet och bildning i syfte att adressera faktorer för ungdomsradikalisering. Projektet har ett stort fokus på jämställdhet, och program och verktyg har utvecklats för att stödja EU:s riktlinjer för fysisk aktivitet.

Sidan publicerades: 15 november 2022

Mer om projektet

Nyheter från projektet

Michelle Blaya, research assistant vid avdelningen för psykologi, University of Córdoba, berättar om hur projektet kombinerar forskning med praktisk erfarenhet och hur det förhoppningsvis leder till riktig förändring. Läs nyheten här.