Rörelserika offentliga miljöer – så blev det

Sidan uppdaterades: 24 mars 2023

Mellan februari 2021 och januari 2023 har projektet Rörelserika offentliga miljöer pågått. Projekt har genomförts med finansiering av innovationsmyndigheten Vinnova och har haft sin utgångspunkt i samhällsutmaningen att många barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite.

– Vi har adresserat utmaningen genom att tillsammans med andra aktörer förnya offentliga miljöer med rörelserikedom som kompass. Syftet med projektet har varit att ge barn och unga möjlighet att utveckla ett aktivt och hälsosamt liv samt skapa attraktiva och hållbara samhällen, berättar Robert Lindberg, RF-SISU Västerbotten.

Med rörelserikedom som synsätt

Begreppet rörelserikedom handlar om att skapa förmågan, förutsättningarna och viljan att vara fysiskt aktiv. Det bygger på en kombination av motivation, självförtroende, kompetens, kunskap och förståelse för rörelser. Via gestaltning och design med hjälp av rörelserikedom som synsätt kan barn och ungdomar erbjudas meningsfulla upplevelser så att de kan, vågar och vill delta i offentliga miljöer.

– Rörelse i offentliga miljöer innefattar många idrotts- och aktivitetsytor som är byggda på ett inkluderande och välkomnande sätt, vilket leder till att fler barn får förutsättningar och möjligheten att röra på sig. Vi har också arbetat med rörelsesatsnigen i skolan och guidat skolor hur de kan skapa miljöer som tillåter barnen att använda sin fantasi och som uppmanar till lek och rörelse, säger Robert Lindberg.

I projektet har jämställdhet och jämlikhet varit centralt och en fundamental utgångspunkt varför rörelserikedom som innovationsverktyg är ytterst lämpligt.

– Rörelserikedom ökar vår förståelse för varför flickor rör sig mindre än pojkar och ger oss nya möjligheter att ge alla oavsett kön samma förutsättningar att utveckla en bred rörelsebank, självförtroende och inre motivation för att värdera och välja att delta i fysiska aktiviteter, berättar Robert Lindberg

Mötesplats Stöcke – en unik pilotanläggning

Under projekttiden har det funnits en ambition att verka på systemnivå och samtidigt arbeta operativt med framtagandet av fysiska installationer i offentliga miljöer. Det som utformats via projketet finns numera på plats i pilotläggningen Mötesplats Stöcke – Sveriges första anläggning som är byggd med rörelserikedom som kompass. Alla prototyper är framtagna tillsammans med skolbarn i byn Stöcke utifrån metoden deltagande design.

– Att involvera skolbarnen har många och viktiga värden såsom exempelvis medskapande, demokratifostran, ägandeskap, tillhörighet och gemenskap, säger Robert Lindberg.

Det har också varit viktigt att få fler att känna till rörelserikedom, att förstå konceptet och att höja den generella kunskapen.

– Vi har arrangerat ett flertal egna kunskapshöjande utbildningar, arrangemang, seminarium, webbinarium och konferenser. Vi har också deltagit som föreläsare och föredragande på en rad arrangemang anordnade av andra, såväl nationellt som internationellt, säger Robert Linberg och fortsätter:

– Vi gläds åt projektets utfall och resultat då det enligt vår egen bedömning har resulterat i flertalet långsiktiga och hållbara innovationer som har potential att ge barn och unga möjlighet att utveckla ett aktivt och hälsosamt liv samt skapa attraktiva och hållbara samhällen.

Vill du veta mer om rörelserikedom?

Change the Game, UmeåLänk till extern webbplats
Riskful Play, VallentunaLänk till extern webbplats
Lekotyper: naturmiljöer för lekLänk till extern webbplats
Region in Movement, Västra Götaland Länk till extern webbplats

Sidan publicerades: 24 mars 2023