IMPACT

Sidan uppdaterades: 15 november 2022

Projektet Inclusive Approach to Movement and Physical Activity, IMPACT, syftar till att ge en ökad förståelse för rörelserikedom i våra samhällen. Ett partnerprojekt tillsammans med nyvunna vänner i Jyväskylä, Finland.

Sidan publicerades: 15 november 2022