Idrott och föräldraskap

Sidan uppdaterades: 15 november 2022

Det här projektet syftar till att öka förståelsen för hur föräldrar kan stödja sina barn före, under och efter deras idrottsaktiviteter på allra bästa sätt. Förhoppningen är att säkerställa att barnen får det stöd som de behöver för att fortsätta idrotta på lång sikt och på samma gång erbjuda riktlinjer för föräldrar.

Forskningsstudie med barn och föräldrar inom idrotten

Projektet bygger på en forskningsstudie som syftar till att öka förståelsen av hur barn- och föräldrar ser på föräldrarnas stöd vid idrottsaktivitet. I studien studeras beteenden som upplevs som stödjande, hur stödet utvecklas och vilken betydelse stödet har för barnens idrottsliga upplevelse, både från föräldrars och barns perspektiv.

Genom studien kan riktlinjer för hur föräldrar kan stötta sina barns idrottande på bästa möjliga sätt tas fram. Förhoppningen är också att med den här studien kunna underbygga framtida studier och interventioner inom barn- och ungdomsidrott.

Vilka ingår i studien?

I studien ingår föräldrar och barn mellan 12-15 år, där barnet är aktivt inom föreningsidrott och tränar eller tävlar minst en gång i veckan.

Hur går studien till?

Studien genomförs genom individuella intervjuer med dig som vårdnadshavare, din partner och ditt barn för att ta del av era perspektiv kring idrottsföräldraskap.

Intervjuerna sker i en föreningslokal eller vid Umeå universitetet, berodene på vad som passar deltagarna bäst. Intervjuerna förväntas ta cirka 30-60 minuter per person, de spelas in via ljudupptagning (ej film) och allt som sägs sparas under ett kodat studie-id. Varje barn får en biobiljett som tack för hjälpen.

Resultatet av studien kommer att publiceras i vetenskapliga sammanhang och endast på gruppnivå, därigenom kommer ingen information att kunna härledas tillbaka till en enskild person.

Ansvar för studien

Studien genomförs i samarbete mellan Umeå universitet, institutionen för psykologi och RF-SISU Västerbotten. Studien finansieras av Centrum för Idrottsforskning och Idrottshögskolan vid Umeå universitet. Ansvariga forskare är docent i idrottspsykologi Louise Davis och lektor/leg. psykolog Markus Nyström.

Frågor och kontakt

För att ställa frågor om studien kontaktas projektsamordnare Tove Mårs, 090-786 88 50 alternativt 070-277 71 57.

Sidan publicerades: 15 november 2022

Mer om projektet

För att ställa frågor om studien kontaktas projektsamordnare Tove Mårs, 090-786 88 50 alternativt 070-277 71 57.