GETZ – ett EU-projekt för jämställdhet

Sidan uppdaterades: 15 november 2022

Jämställdhet är ett viktigt område för RF-SISU Västerbotten, och därför deltar vi i ett EU-projekt med 5 andra länder. GETZ är en förkortning av "Gender Equality Toolkit for generation Z" och projektets uppdrag är utveckla, lansera och utvärdera en webbutbildning inom området jämställdhet.

Utbildningen kommer att bestå av en katalog av lektioner och verktyg specialanpassade för generation Z (i projektet definierat som personer födda i mitten av 90-talet fram till tidigt 2000-tal).

Utbildningen levereras som en MOOC (Massive Open Online Course) via Canvas network och ska tillgängliggöras i alla sju deltagande länder, både via deltagande universitet och till idrottsföreningar/klubbar.

Projektet är finansierat av EU:s Erasmus+ program och koordineras av University of Worcester. Västerbottens Idrottsförbund tillsammans med Girls in Sport deltar som Sveriges projektpartner.

Projektpartners:


Projektets syfte:

The main aim of the GETZ project is to facilitate gender equality in sport leadership by educating and empowering generation Z, to enable them to become the change agents and role models who can breakdown the gender stereotypes and gender barriers for future generations.

Du följer enklast projektet via GETZ Facebooksida

Sidan publicerades: 15 november 2022

Mer om projektet

Du hittar mer information om projektet via GETZ Facebooksida