Evenemangsprojekt

Sidan uppdaterades: 15 november 2022

Tillsammans med Visit Umeå driver RF-SISU Västerbotten ett projekt med syftet att skapa en modell för samordning av evenemang. Bakgrunden är att många evenemang inte når sin fulla potential och att en kraftsamling och samordning sannolikt skulle ge arrangörerna större inkomster, bättre marknadsföringsmöjligheter, fler deltagare, fler besökare och proffsigare arrangemang. För destinationen innebär det i sin tur fler gästnätter och en ökad kringförsäljning.

Sidan publicerades: 15 november 2022