Active park

Sidan uppdaterades: 15 november 2022

Tillsammans med Parasportförbundet Västerbotten är vi partners i ett ettårigt projekt i Europeiska unionens Erasmus-plus program Sport. Syftet är att stimulera till fysik aktivitet utomhus för barn med särskilda behov i våra grundskolor. I projektet finns även samarbetspartners från Slovenien, Kroatien, Rumänien och Italien.

Målet med projektet ”Active Park” är att öka nivån på fysisk aktivitet hos barn med särskilda behov i grundskolan. Projektet ska bidra till att främja breddidrott och fysisk aktivitet för barn med särskilda behov och erbjuder barn möjligheter till idrott. Barn med särskilda behov deltar många gånger inte i idrottsverksamhet. Projektet bidrar till att uppmuntra till social integration och lika möjligheter, vilket är projektets huvudmål, så som att främja aktiviteter i naturen. Projektet fokuserar på att använda befintliga anläggningar i lokala miljöer som kommer att användas för genomförandet av idrottsaktiviteter Active Park (parker, lekplatser, idrottsplatser osv.).

Sidan publicerades: 15 november 2022

Mer om projektet