Rörelserikedom, del 1 – grunder för ökad rörelserikedom

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

Vi vet med säkerhet att fysisk aktivitet är viktigt för vår hälsa och vårt välmående, men hur gör vi för att alla barn ska kunna, våga och vilja vara fysiskt aktiva genom hela livet? Physical Literacy är ett koncept som ur ett helhetsperspektiv beskriver grundpelarna för ett aktivt liv: rörelseförmåga (kunna), självförtroende (våga) och motivation (vilja). Kursens första timme inleds med en beskrivning av utmaningen vi står inför. Sedan följer en teoretisk genomgång av Physical Literacy. Under kursens andra timme implementeras konceptet i praktiken, då deltagare får prova på aktiviteter som är inkluderande och designade i linje med Physical Literacy.

För vem: Alla tränare
Var: Utbildningen genomförs normalt fysiskt, dels i teorisal och dels idrottshall, men kan anpassas och genomföras helt digitalt.
Tid: Ca 2 timmar

Läs mer om rörelserikedom här.

Bokning och kostnad: Om utbildningen ges via öppen bokning på webben hittar du kostnaden för kursen där. Om du önskar ett separat utbildningstillfälle för en grupp i din förening kontaktar du din förenings idrottskonsulent för bokning, kostnad och stöd.

Sidan publicerades: 2 november 2022