Akut skadeomhändertagande

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Inom idrott förekommer skador. En del skador är svåra eller till och med omöjliga att förklara. Ofta finns ändå tydliga mönster, och när det finns mönster finns även möjligheten att minska risken för skador. Det är därför av största vikt att tränare och idrottare lär sig mer om hur skador både kan hanteras och förhindras. Våra utbildningar syftar till att undvika skador genom rätt träning och utrustning. De syftar också till att skadan tas om hand på bästa sätt för att begränsa eventuella funktionsnedsättningar, samt att rehabiliteringen sker på bästa sätt.

För vem: Alla tränare
Var: Kursen genomförs normalt fysiskt med både en teoretisk och praktisk del, men kan anpassas och genomföras helt digitalt.
Tid: Ca 2 timmar

Bokning och kostnad: Om utbildningen ges via öppen bokning på webben hittar du kostnaden för kursen där. Om du önskar ett separat utbildningstillfälle för en grupp i din förening kontaktar du din förenings idrottskonsulent för bokning, kostnad och stöd.

Sidan publicerades: 2 november 2022