Utbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Det är mycket att tänka på i rollen som föreningsledare, det vill säga för dig som är aktiv i styrelsen eller annan övergripande ledningsfunktion i föreningen. Därför erbjuder vi en grundkurs som ger dig en stabil bas att bygga vidare på.

Rollen som föreningsledare innebär att du på något sätt är engagerad i din idrottsförening. Din roll som föreningsledare kan handla om att du är förtroendevald som en ledamot i en styrelse, är del av en arbetsgrupp eller på annat sätt är bistår föreningen i dess utveckling.

En del av en större helhet

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som erbjuder ett stort utbud av olika idrotter som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra verksamhet som möjligt. I det arbetet är du enormt viktig!

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildningen för föreningsledare är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag. Den behandlar frågor som demokrati, verksamhetsidé och värdegrund, riktlinjer och planer för att skapa en attraktiv idrottsverksamhet, hur det ideella engagemanget fungerar, vilka förutsättningar som krävs för engagemang och om hur en förening kan fånga upp och bibehålla människors engagemang.

Introduktionsutbildning för föreningsledare är en kostnadsfri webbutbildning.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Introduktionsutbildning för tränare

Kostnadsfri webbutbildning som ger en första inblick i rollen som föreningsledare och inspiration för ett spännande och viktigt uppdrag.