Föreningens intäkter

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Förutsättningarna för många föreningar ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare: den offentliga finansieringen står för en mindre del av föreningens totala intäkter, föreningen har ofta fler utgifter och familjens inkomst har för barns deltagande i idrott blivit än mer betydande.

För att hjälpa föreningar att skapa en hållbar ekonomi, utan att behöva lägga kostnaden på medlemmarna i form av exemelvis höjda avgifter, ser vi ett behov av utveckla och potentiellt hitta nya vägar för föreningar att öka sina intäkter. Resultatet av det arbetet är ett helt nytt utbildningspaket.

Digitalt utbildningspaket i sju delar

Utbildningspaketet består av sju olika delar som alla behandlar ett särskilt område. De olika delarna kan ses som helt fristående från varandra, eller som komplement till varandra, beroende på vad föreningen har intresse av att fördjupa sig i. De sju olika områdena som berörs är:

  • Evenemang och arrangemang
  • Sponsring och samarbeten
  • Föreningsjobb
  • Lotterier, spel och bingo
  • Insamling och crowdfunding
  • Försäljning
  • Entreprenörskap

Utbilda er när ni vill – men gärna tillsammans

Utbildningarna är fullt ut digitala och kan tas del av närhelst det passar. När en anmälan gjorts skickas en länk tillbaka till den som anmält sig med själva utbildningsmaterialet.

Allra bäst tror vi att det blir om föreningen samlar flera personer som går igenom utbildningen gemensamt, t ex. i styrelsen eller i en särskild arbetsgrupp med ansvar för ett visst område. Då finns dessutom möjligheten att fördjupa resonemangen och arbetet i form av en lärgrupp.

Starta eller komplettera gärna med en intäktsplan

För att skapa en långsiktig strategi för ekonomin rekommenderas föreningar även att antingen inleda med eller under vägen komplettera med att skapa en intäktsplan.

En intäktsplan är ett jättebra verktyg för att skapa överblick över föreningens olika intäktskällor, se hur de hänger ihop och forma en strategi för hur de kan utvecklas. För det har vi tagit fram ett särskilt utbildningsunderlag. Vid sidan av att använda våra idrottskonsulenter som stöd, tipsar vi också om att Idrottsservice finns att anlita, vilka besitter expertkompetens på det här området. Målet är kort och gott att föreningen, med god ekonomi, i slutändan ska kunna göra ännu mer roligt och bra i föreningen.

Så kommer din förening igång

1. Forma en intäktsplan – här hittar du underlag och vägledning Pdf, 30 kB..

2. Anmäl er till någon/flera av våra utbildningar och gå dem när det passar er:

3. Kontakta din förenings idrottskonsulent för att starta en lärgrupp eller få annat stöd i processen.

4. Anlita vid behov Idrottsservice för expertis vad gäller rådgivning i stort eller specifika frågor. Idrottsservice erbjuder en rad ekonomiska, administrativa och konsulterande tjänster som kan göra ekonomihanteringen i föreningen lättare.

Sidan publicerades: 2 november 2022