En grupp människor jobbar med ett utbildningsmaterial

Utbildning för tränare

Sidan uppdaterades: 11 januari 2024

RF-SISU Västerbotten erbjuder en mängd utbildningar där du stärks som ledare och tränare. Vi har dels en nationell tränar- och ledarutbildningar i flera steg som vänder sig till tränare och ledare från alla idrotter, oavsett vilken åldersgrupp de leder. Därtill erbjuder vi lokala utbildningar på teman som motivation, rörelserikedom, skadeomhändertagande och mycket mer. Dessutom kan våra idrottskonsulenter skräddarsy utbildningar utifrån just din förenings behov.

Idrottens tränarutbildning i fyra steg

Idrottens nationella tränarutbildning bygger på fyra steg. Det första steget är en kostnadsfri introduktionsutbildning på webben. Därefter väntar en grundläggande tränarutbildning där du även att du får möta andra i samma position som dig själv och får diskutera de ämnen som tagits ut under webbutbildningen. Nedan kan du läsa mer om vad varje steg innebär.

 • Introduktionsutbildning för tränare
  Introduktionsutbildningen för tränare är en webbaserad utbildning på cirka 2–3 lektionstimmar för dig som ny tränare – oavsett vilken målgrupp du tränar. Du får konkreta tips kring ledarskap och träning, som ger dig en bra start i ditt tränarskap.
  Gå till den webbaserade introduktionsutbildningen för tränare.
 • Grundutbildning för tränare
  Grundutbildning för tränare ger dig bra inblick i viktiga aspekter att tänka på i ditt ledarskap, i den roll och sammanhang du befinner dig samt hur du på ett bra sätt möter och skapar goda träningsmiljöer för dina utövare. Utbildningen ger dig också kunskap och viktiga verktyg för att planera och genomföra ett träningspass.
  Läs mer om grundutbildningen för tränare.
 • Fortsättningsutbildning för tränare
  Fortsättningsutbildningen är en fördjupande tränarutbildning för dig som varit tränare ett tag, oavsett vilken idrott och målgrupp du leder. Utbildningen bygger vidare på grundutbildningen för tränare. Tanken är att du efter denna utbildning ska kunna ta på dig rollen som huvudtränare och ansvara för att skapa en verksamhet som engagerar över tid.
  Läs mer om fortsättningsutbildning för tränare
 • Högre tränarutbildning
  Ett tränar- och ledarskap med hög kvalitet är en mycket viktig faktor för utveckling och framgång inom elitidrotten. Det är grundidén för idrottens elittränarutbildning (ETU).
  Läs mer om högre tränarutbildning.


Övriga återkommande utbildningar

Vid sidan av de nationella tränarutbildningarna erbjuder RF-SISU Västerbotten också utbildningar som handlar om empowering coaching – att skapa ett optimalt motivationsklimat, rörelserikedom – om barns möjlighet att utveckla förmågor att vilja, våga och kunna vara aktiva hela livet, akut skadeomhändertagande, kost, åldersanpassad fysisk träning och mycket annat. Här hittar du alla våra återkommande utbildningar.

Skräddarsydd utbildning

Oavsett vad det gäller, kan ni se på oss som en resurs för din förening när ni vill utvecklas. Vi kommer gärna ut till er i föreningen och anpassar utbildningar och insatser efter era önskemål och behov – skräddarsytt helt enkelt. Kontakta din idrottskonsulent så berättar vi mer om våra utbildningar och hur vi kan hjälpa er.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Introduktionsutbildning för tränare

Kostnadsfri webbutbildning som ger en inblick i vad tränarrollen innebär och konkreta tips kring ledarskap och träning.

Grundutbildning för tränare

För alla tränare, oavsett idrott eller ålder på de du tränar. Det första steget av obligatoriska utbildningar som erbjuds idrottsrörelsens tränare.

Ledare som lyssnar

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. Utbildningen är framtagen av Folkhälsomyndigheten.