En idrottskonsulent håller en utbildning för en grupp människor i ett litet mötesrum

Grundutbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 17 april 2024

Grundutbildning för föreningsledare finns på tre olika nivåer i Västerbotten. Alla delar ger dig som aktiv ledamot eller ordförande i en styrelse en bra grund att stå på, oavsett om du är ny eller har mer erfarenhet av styrelsearbetet.

Rollen som föreningsledare innebär att du på något sätt är engagerad i din idrottsförening. Din roll som föreningsledare kan handla om att du är förtroendevald som en ledamot i en styrelse, är del av en arbetsgrupp eller på annat sätt är bistår föreningen i dess utveckling.

En del av en större helhet

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som erbjuder ett stort utbud av olika idrotter som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra verksamhet som möjligt. I det arbetet är du enormt viktig!

Tre delar – välj upplägg tillsammans med din styrelse

Grundutbildning för föreningsledare – digital (4 timmar)
Den här utbildningen är uppdelad på två digitala träffar och passar dig som är ny i en styrelse och vill veta mer om hur en förening fungerar och hur ett styrelsearbete går till. Här har du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra personer i samma roll som du. Välj om ni vill gå utbildningen enskilt eller med hela/delar av styrelsen.
Läs mer och anmäl dig här.

Grundutbildning för föreningsledare – i föreningen (4-6 timmar)
Här träffas hela styrelsen, gärna tillsammans med en idrottskonsulent från RF-SISU Västerbotten under en kväll eller helgdag. Här kan styrelsen själv välja om ni vill ha någon form av fördjupning inom ett visst område, till exempel inom rekrytering/engagemang, roller i styrelsen eller hur man effektiviserar styrelsearbetet. Ta kontakt med någon av våra idrottskonsulenter.

Grundutbildning för föreningsledare – Träningsläger för styrelsen (cirka 12 timmar)
Här träffas styrelsen under ett dygn, tillsammans med andra föreningars styrelse från Västerbotten för erfarenhetsutbyte. Dygnet ger er en bra fördjupning i styrelsearbetet där ni tar tillsammans fram konkreta handlingsplaner utifrån valt område att fokusera på. Det kan t.ex vara engagemang/rekrytering, roller i styrelsen eller hur ni tillsammans skapar ett effektivt, lustfyllt och meningsfullt styrelsearbete. Läs mer och anmäl dig här.

Vill du kolla in vad dessa utbildningar ovan innebär?

Kika in på vår kostnadsfria webbutbildning: Introduktionsutbildning för föreningsledare. Här kan du i lugn och ro få en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Kontakt

Linda Hjortborg

Idrottskonsulent

090-695 56 10

Kommunansvar: Vännäs
Sakkunnig i projektstöd barn och ungdom