En människa som jobbar med en dator

Digital folkbildning och utbildning

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

När det inte är möjligt att fysiskt befinna sig på samma plats går det att mötas och delta i utbildningar digitalt. Här har vi samlat verktyg och inspiration för hur vi kan möta er och hur ni i er förening kan möta varandra i digital form. Digitaliserad folkbildning och utbildning helt enkelt.

Det fysiska rummet ska inte få begränsa möjligheten att delta i utbildningar eller i de goda samtal som förs inom idrotten. De digitala verktygen ger oss möjlighet att öka flexibiliteten kring hur vi möts och kan användas på flera olika sätt kopplat till lärande: för förberedelser, under själva lärandetillfället och/eller för reflektion. Här har vi samlat tips på verktyg som kan användas för att möjliggöra olika former av digital möten/samtal. Nedan beskriver vi närmare hur våra verksamhetsformer kan genomföras digitalt.

Vill du ha stöd kring digitala verktyg för samtal eller utbildning i er förening, kontakta din idrottskonsulent.

Våra verksamhetsformer i digital form

Föreningsbesöket – Vi möter dig gärna digitalt

Precis som att vi i vanliga fall vill träffa din förening på er hemmaplan gör vi det också gärna digitalt. Genom ett digitalt samtalsverktyg som passar er kopplar vi helt enkelt upp oss och möter er precis som vanligt. Här hittar du några alternativ på digitala mötesverktyg. Det kan självklart också vara så enkelt som ett telefonsamtal. För att boka ett föreningsbesök, digitalt eller fysiskt, kontaktar du din idrottskonsulent.

Lärgrupp – Vi hjälper er att mötas och samtala digitalt

En digital lärgrupp bygger, precis som den fysiska, på att en mindre grupp människor regelbundet träffas för att samtala om ett visst ämne. Digitala verktyg kan användas på olika sätt: för förberedelser, under själva samtalet eller för reflektion. Det viktigaste är att alla deltagare har tillgång till verktyget och kan delta fullt ut. Som vanligt, är det också viktigt att det finns en samtalsledare som kan guida, ge instruktioner och säkerställer att alla inkluderas.

Det ni behöver för att genomföra en digital lärgrupp är:

  • ett gemensamt digitalt verktyg som passar er och tillåter interaktion mellan deltagarna. Se några förslag på verktyg här.
  • möjligheten att delta samtidigt. OBS! Just nu gör vi undantag i och med corona. Grundregeln för att kunna rapportera en lärgrupp hos oss är att samtalet mellan deltagarna sker i realtid. Om lärgruppen genomförs digitalt innebär det att deltagarna kopplar upp sig samtidigt och kan interagera med varandra, antingen i tal eller i skrift. Just nu, i och med försiktighetsåtgärder kring coronaviruset, kommer vi att godkänna lärgrupper även där deltagarna inte kunnat närvara samtidigt.Inläsning av material inför ett samtal eller reflektioner efter samtalet behöver, i vanlig ordning, inte göras samtidigt eller i grupp.
  • en plan för lärgruppen. För att kunna rapportera det som en lärgrupp hos oss krävs att det finns en plan för vad lärgruppen ska handla om. Planen godkänns via din idrottskonsulent.
  • engagemang och involverade deltagare. Precis som i en fysisk lärgrupp bygger samtalet på att alla deltagare ska ha möjlighet att delta och bli involverade i samtalet. Här har samtalsledaren är viktig funktion. Läs mer om samtalsledarens roll här.

Här finns mer information om lärgrupper. För att komma igång med digitala lärgrupper stöttar vi dig gärna. Kontakta din idrottskonsulent för stöd, hjälp och råd.

Processarbete – Vi driver gärna utvecklingsfrågor i processform

Genom ett processarbete kan din förening kraftsamla för att utvecklas mot ett bestämt mål. Våra kompetenta processledare leder gärna arbetet, och det är fullt möjligt att göra genomföra även processer digitalt. Här ställs dock lite högre krav på vektyget så att våra processledare på ett bra sätt kan ta arbetet framåt tillsammans med deltagarna. För processarbeten rekommenderar vi verktyg som kan bryta upp diskussionen i mindre grupper, till exempel Zoom. Läs mer om digitala verktyg här. För att få veta mer om processarbete, kontakta din idrottskonsulent.

Kurser & föreläsningar

Vi försöker i så hög grad som möjligt erbjuda kurser och utbildningar som även går att ta del av digitalt, på distans. Vissa löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle. Vissa är helt digitala och andra delvis. Alla våra aktuella kurser hittar du här. I informationen för respektive kurs eller föreläsning ser du om den går att ta del av digitalt/på distans. Här hittar du också alla SISU:s digitala utbildningsplattformar.

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar. Visst går även dessa att göra digitalt! Alla former av kulturinslag som finns digitalt kan du använda för lärande i din förening.

Sidan publicerades: 16 november 2022

Digitala verktyg

Tips på verktyg som kan användas för digitala möten/samtal

Checklista för digitala möten

Aktuella utbildningar

Här hittar du alla våra aktuella utbildningar. I informationen för respektive utbildning ser du om den går att ta del av på distans, helt, delvis eller inte alls.

Digitala utbildningswebbar